Ավարտված

Result 43

Վանաձոր ինֆոտուն․ վերաիմաստավորելով

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն 2021 թվականի օգոստոսից մեկնարկել է «Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ Վերաիմաստավորելով» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզի երիտասարդների, ուսուցիչների և արվեստագետների կարողությունների զարգացմանն ու ինքնադրսևորմանը՝ ստեղծելով նպաստավոր միջավայր։ Ծրագրի խնդիրներն են՝ Խնդիր 1․ Աջակցել Լոռու մարզի հանրային տարածքների կառավարման ոլորտի բարելավմանը՝ քաղաքացիական և հետաքննական լրագրության ոլորտներում երիտասարդների կարողությունների զարգացմանը, շահերի բախման […]

Տեսնել ավելին

Միջոլորտային ցանցի հզորացում հանուն համայնքի զարգացման նախաձեռնություն

  «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «ԱՐԱՄԱԶԴ. ՍՄԱՐԹ» ծրագրի շրջանակներում «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն իրականացնում է «Միջոլորտային ցանցի հզորացում հանուն համայնքի զարգացման նախաձեռնություն»-ը, որի նպատակն է՝ ձևավորված միջոլորտային ցանցի հզորացում՝ ռազմավարության մշակման և կարողությունների զարգացման միջոցով: Նախաձեռնության արդյունքներն են՝ Միջոլորտային ցանցի ռազմավարության առկայություն Ցանցի տարեկան գործողությունների պլանի առկայություն Ցանցի անդաների կարողությունների զարգացում ճգնաժամերի կառավարման, համայնքի զարգացում և […]

Տեսնել ավելին

ԲյուջեՏաՎարիր

«ԲյուջեՏաՎարիր» Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզում տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների ներգրավվածության բարձրացմանը: Խնդիրներն են՝ Համայնքային զարգացման ծրագրերի և բյուջետային գործընթացի վերաբերյալ բնակչության տեղեկացվածության բարձրացում՝ թեմատիկ ինտելեկտուալ խաղի ընդլայնման և Լոռու մարզի բոլոր համայնքներում ներդրման միջոցով: Բնակչության ներգրավվածության բարձրացում զարգացման ծրագրերի և համայնքային բյուջեի ձևավորման տարբեր փուլերում; ՏԻՄ-բնակչություն երկխոսության ձևավորում համայնքային կյանքի կառավարման գործընթացում: Ծրագրի թիրախային […]

Տեսնել ավելին