Մասնակցային բյուջետավարում տեղական մակարդակում

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Նպաստել աղքատության հաղթահարմանը տեղական մակարդակում։

Ծրագրի խնդիրներն են․

  •  Աջակցել աղքատության հաղթահարման նոր մոդելի մասնակցության ձևաչափով ստեղծմանն ու ներդրմանը տեղական մակարդակում,
  •  Փորձարկել աղքատության հաղթահարման նոր մոդել Թումանյան բազմաբնակավայր համայնքում։

 

Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝

  •  Ներգրավված փորձագետի կողմից մասնակցային մեթոդով կմշակվի աղքատության հաղթահարման նոր մոդել, որի միջոցով համայնքը հնարավորություն կունենա ստանդարտ սոցիալական նպաստ տալու փոխարեն աջակցել երկարաժամկետ խնդիրների լուծմանն անապահով ընտանիքների համար,
  •  Մշակված քաղաքականությունը կընդունվի Թումանյան բազմաբնակավայր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից,
  •  Ծրագրի շրջանակներում կփորձարկվի աղքատության հաղթահարման նոր մոդելը Թումանյան համայնքում։

 

 

 «Մասնակցային բյուջետավարում տեղական մակարդակում» ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից «Համայնքային աղքատության հաղթահարում․ կիրառական մոտեցումներ» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է ՀՌԿԿ-Հայաստան, ՏԶՀԿ, ԵՀՀ և Մաթևոսյան հիմադրամ կազմակերպություններից կազմված կոնսորցիումի կողմից՝ Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ:

Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում ՀԿ Կենտրոնը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: