Ավարտված

Result 43

Ուտելի Բույսերի Փառատոն – 2023

«Ուտելի Բույսերի Փառատոն»-ի նպատակն է հանրայնացնել հայկական ավանդական հարուստ ու բազմազան խոհանոցը և դրանով նպաստել Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը։   Փառատոնի խնդիրներն են՝ Ապահովել Թումանյան խոշորացված համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջային բիզնեսների ներգրավում և իրենց տարածաշրջանի յուրահատկության ներկայացում՝ վարպետաց դասերի միջոցով։ Ապահովել զբոսաշրջիկների հոսք՝ գործակալությունների հետ աշխատանքի միջոցով։ Ապոհվել Դսեղ համայնքի հանրայնացումը որպես հետաքրքիր տուրիստական դեստինացիա՝ […]

Տեսնել ավելին

Հայաստանում քաղաքականության մշակման միասնական կառավարման մոդել

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունը «Արազա» բարեգործական ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացնում է «Հայաստանում քաղաքականության մշակման միասնական կառավարման մոդել» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է «Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ծրագրի փոքր դրամաշնորհների շրջանակներում՝ ԵՄ միջոցներով։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել ժողովրդավարական կառավարման կայացմանը որոշումների ընդունման գործընթացում՝ քաղաքացիական մասնակցության բարձրացման միջոցով: Հատուկ նպատակներ` Կառավարության գործադիր ճյուղում ՔՀԿ-ների ինստիտուցիոնալացված […]

Տեսնել ավելին

Երիտասարդներն ընդդեմ կոռուպցիայի

2009թ. փետրվարից ՀԿ Կենտրոն Քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունն իրականացնում է ծրագիր, որի նպատակն է երիտասարդների շրջանում ավելի մեծ տեղեկացվածություն ստեղծել կոռուպցիայի էության, դրա կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ազդեցության և այն գործողությունների մասին, որոնք երիտասարդները կարող են ձեռնարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարում: Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀԿ Կենտրոնը կազմակերպել է տասնհինգ հեռուստաշոու Շիրակի, Լոռու և Տավուշի հյուսիսային մարզերում; Թոք […]

Տեսնել ավելին

Քաղաքացիական մոնիտորինգ

«ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն իրականացնում է «Քաղաքացիական մոնիտորինգ» ծրագիրը Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի աջակցությամբ։ Ծրագրի նպատակը. Նպաստել համայնքային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը՝ համայնքային հողերի մասնակցային մոնիտորինգի, գույքի օտարման և վարձակալության գործընթացների միջոցով: Խնդիրները․ 1. Աջակցել Լոռու, Տավուշի և Շիրակի մարզերի 6 համայնքներում դիտորդական խմբերի ձևավորմանը. 2. Աջակցել Լոռու, Տավուշի, Շիրակի մարզերի 6 համայնքներում համայնքային հողերի, գույքի օտարման և […]

Տեսնել ավելին

Եղիր իրազեկ և պաշտպանիր քո կյանքը

«ՀԿ Կետնրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն իրականացնում է «Եղիր իրազեկ և պաշտպանիր քո կյանքը» ծրագիրը, որը ֆինանսավորմում է Չեխիայի դեսպանատան կողմից։   Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզի հանքարդունաբերական հիմնարկությունների կողմից իրականացվող Կորպորատիվ  Սոցիալական Պատասխանատվության փաթեթների առավել նպատակային իրականացմաը։   Խնդիրներն են՝ Վերլուծել  Լոռու մարզի 7 համայնքներում հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից իրականացվող Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության / […]

Տեսնել ավելին

ՀաՄաՏեղ

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագիրը հնգամյա գործընթաց է, որի նպատակն է բարձրացնել հանրային մասնակցության աստիճանը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումներում: Ծրագիրը քաղաքացիներին տրամադրում է վստահելի տեղեկատվություն և հզորացնում քաղաքացիական հասարակությանը` արդյունավետ, հաշվետու և մասնակցային տեղական ինքնակառավարումը խթանելու նպատակով: ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում ՀԿ Կենտրոնը համագործակցում է Վանաձոր, Սպիտակ, Դսեղ, Մարգահովիտ համայնքների երիտասրադների հետ՝ զարգացնելով վերջիններիս […]

Տեսնել ավելին

Դբա Ձորագյուղ

Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզում էկո, հեծանվային և գյուղական համակցված տուրիզմի զարգացմանը՝ միջավայրի բարելավման և երիտասարդների կրթման միջոցով:   Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն են՝ Տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ բարելավված միջավայր և ենթակառուցվածքներ: 1.1. Ձորագյուղ համայնքից դեպի Հնեվանք տանող ճանապարհին մշակել 3.5-4 կմ երկարությամբ արահետ, որը հարմար կլինի թե՛ քայլարշավներ և թե՛ հեծանվային արշավներ կազմակերպելու համար, […]

Տեսնել ավելին

Շահերի պաշտպանության նախաձեռնությունների դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարում/ վերահսկում

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ` Ոչ առևտրային ոչ պետական կազմակերպությունների շահերի պաշտպանության նախաձեռնությունների ֆինանսավորում. դրամաշնոհրների տրամադրում,կառավարում և վերահսկում: ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 2005 – 2009թ. ընթացքում ՀԿ Կենտրոնը տրամադրել է 44 դրամաշնորհներ Լոռու, Շիրակի, Տավուշի մարզերի հասարակական կազմակերպությունների իրենց շահերի պաշտպանության նախաձեռնություններն իրականացնելու համար: Մրցույթին մասնակցած և Ֆինանսավորման առաջարկված կազմակերպությունների աշխարհագրական բաշխվախությունը հետևյալն է. ՄԱՐԶ        Դիմած ՀԿ-ների […]

Տեսնել ավելին