Երիտասարդներն ընդդեմ կոռուպցիայի

2009թ. փետրվարից ՀԿ Կենտրոն Քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունն իրականացնում է ծրագիր, որի նպատակն է երիտասարդների շրջանում ավելի մեծ տեղեկացվածություն ստեղծել կոռուպցիայի էության, դրա կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ազդեցության և այն գործողությունների մասին, որոնք երիտասարդները կարող են ձեռնարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարում: Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀԿ Կենտրոնը կազմակերպել է տասնհինգ հեռուստաշոու Շիրակի, Լոռու և Տավուշի հյուսիսային մարզերում; Թոք շոուներում խոսվում էր այն մասին, թե ինչպես է կոռուպցիան ազդում երիտասարդության վրա:

Ծրագրի հաջողությանը հետևելու նպատակով (որը պետք է փակվեր 2010թ. փետրվարին), ՀԳՄԾ-ն երկարաձգեց ՀԿ Կենտրոնի դրամաշնորհը մինչև 2010թ. մայիս: Երկարաձգումը թույլ կտա ՀԿ կենտրոնին իրականացնել հետևյալ գործողությունները. ակտիվ երիտասարդությունը կոռուպցիայի և այն բացահայտելու մասին, պրակտիկա հեռարձակման և տպագիր մամուլի գրասենյակներում դասընթացների մասնակիցների համար և երիտասարդ լրագրողների հակակոռուպցիոն ակումբի ստեղծում: