Ընթացիկ

Result 4

CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում

«CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագրի նպատակն է. մեծացնել Ախուրյան խոշորացված համայնքի կարողությունները և կայունությունը՝ իր զարգացումն առաջ տանելու համար։   Ծրագրի խնդիրներն են՝ Ամրապնդել Ախուրյան համայնքի կարողությունները և հանձնառությունը՝ առաջնորդելու իր զարգացումը շարունակական ուսուցման, տեղական առաջնահերթությունների բացահայտման և դրանց արձագանքման միջոցով: Ընդլայնել Ախուրյան համայնքի որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացիների ներգրավվածությունը և վերահսկողությունը՝ բնակավայրերի մոբիլիզացման […]

Տեսնել ավելին

Մասնակցային բյուջետավարում տեղական մակարդակում

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Նպաստել աղքատության հաղթահարմանը տեղական մակարդակում։ Ծրագրի խնդիրներն են․  Աջակցել աղքատության հաղթահարման նոր մոդելի մասնակցության ձևաչափով ստեղծմանն ու ներդրմանը տեղական մակարդակում,  Փորձարկել աղքատության հաղթահարման նոր մոդել Թումանյան բազմաբնակավայր համայնքում։   Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝  Ներգրավված փորձագետի կողմից մասնակցային մեթոդով կմշակվի աղքատության հաղթահարման նոր մոդել, որի միջոցով համայնքը հնարավորություն կունենա ստանդարտ սոցիալական նպաստ […]

Տեսնել ավելին

Բարեգործության խթանման գործընկերություն

Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Հայաստանում բարեգործության մշակույթի զարգացմանը: Ծրագրի խնդիրներն են՝ 1. Բարձրացնել բարեգործության կարևորության մասին իրազեկվածությունը և զարգացնել բարեփոխումների գործընթացներում ներգրավվելու կարողութունները։ 2. Բարձրացնել ՔՀԿ-ների ըմբռնումը թվային դրամահավաքի գործիքների կիրառման պոտենցիալ և հարակից ռիսկերի մասին, ինչպես նաև առցանց դրամահավաքին պատասխանատու կերպով ներգրավվելու կարողությունները։ 3. Բարելավել ՔՀԿ-ների և մասնավոր հատվածի համագործակցությունը՝ ընկերությունների և ՔՀԿ-ների միջև […]

Տեսնել ավելին

ՖՄՄ իրականացում՝ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար – Լոռի

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ ստեղծել անկախ զարգացող գործընթացներ, որոնք կլինեն կառուցողական, ընդգրկուն և խորը մասնակցային՝ ընտանիքի, համայնքի և տարածաշրջանի մակարդակներում:   Այդ մոտեցումը ներգրավում է տեղական բնակչությունը զարգացման սեփական խնդիրները ինքնուրույն հոգալու համար, օգտագործելով ուղղակի ֆինանսավորում, մրցույթներ և պարգևատրում, ուսուցում, ինչպես նաև լրատվական միջոցները:       Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ […]

Տեսնել ավելին