Ընթացիկ

Result 9

CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում

«CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագրի նպատակն է. մեծացնել Ախուրյան խոշորացված համայնքի կարողությունները և կայունությունը՝ իր զարգացումն առաջ տանելու համար։   Ծրագրի խնդիրներն են՝ Ամրապնդել Ախուրյան համայնքի կարողությունները և հանձնառությունը՝ առաջնորդելու իր զարգացումը շարունակական ուսուցման, տեղական առաջնահերթությունների բացահայտման և դրանց արձագանքման միջոցով: Ընդլայնել Ախուրյան համայնքի որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացիների ներգրավվածությունը և վերահսկողությունը՝ բնակավայրերի մոբիլիզացման […]

Տեսնել ավելին

«Աջակցություն դրամաշնորհների կառավարման գործընթացին կանանց հզորացման համար-2» ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է՝ Կազմակերպել և իրականացնել դրամաշնորհային վարչարարություն GIZ-ի և ՄԱԶԾ-ի շահառուների համար՝ նպաստելով կանանց հզորացմանը, քաղաքացիների մասնակցությանը, տվյալների վրա հիմնված պլանավորմանը, թափանցիկությանը և հաշվետվողականությանը Հայաստանի տարբեր մարզերի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև նպաստել փորձի փոխանակմանը, կարողությունների զարգացմանն ու շահառու կանանց տեսանելիության բարձրացմանը:   Ծրագրի արդյունքներն են՝ Կազմակերպվում է առնվազն 2 կողմնորոշիչ հանդիպում շահառուների հետ։ […]

Տեսնել ավելին

«Ինստիտուցիոնալ կարողություններ ինֆոտների համար»․ Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ Վերաիմաստավորելով

ՀԿ Կենտրոնի «Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ վերաիմաստավորելով» ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է «Ինստիտուցիոնալ կարողություններ ինֆոտների համար» ենթածրագիրը։   Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել ինֆոտների հյուրընկալող կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ զարգացմանը ինֆոտան անդամների և կամավորների հետ աշխատանքի համար։   ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ․ Մշակել ինֆոտներին հյուրընկալող կազմակերպությունների համար ինֆոտան անդամների և կամավորների հետ աշխատանքի ընթացակարգ։ Կազմակերպել ինֆոտների հյուրընկալող կազմակերպությունների աշխատակիցների համար վերապատրաստում (օնլայն […]

Տեսնել ավելին

Մասնակցային բյուջետավարում Ալավերդի համայնքում

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Նպաստել աղքատության հաղթահարմանը Ալավերդի համայնքում։ Ծրագրի խնդիրներն են․  Աջակցել աղքատության հաղթահարման նոր մոդելի մասնակցության ձևաչափով ստեղծմանն ու ներդրմանը Ալավերդի բազմաբնակավայր համայնքում,  Փորձարկել աղքատության հաղթահարման նոր մոդել Ալավերդի բազմաբնակավայր համայնքում։   Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝  Իրականացնել Ալավերդի բազմաբնակավայր համայնքի արագ գնահատում,  Ներգրավված փորձագետի կողմից մասնակցային մեթոդով կմշակվի աղքատության հաղթահարման նոր մոդել, որի […]

Տեսնել ավելին

Բարեգործության խթանման գործընկերություն

Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Հայաստանում բարեգործության մշակույթի զարգացմանը: Ծրագրի խնդիրներն են՝ 1. Բարձրացնել բարեգործության կարևորության մասին իրազեկվածությունը և զարգացնել բարեփոխումների գործընթացներում ներգրավվելու կարողութունները։ 2. Բարձրացնել ՔՀԿ-ների ըմբռնումը թվային դրամահավաքի գործիքների կիրառման պոտենցիալ և հարակից ռիսկերի մասին, ինչպես նաև առցանց դրամահավաքին պատասխանատու կերպով ներգրավվելու կարողությունները։ 3. Բարելավել ՔՀԿ-ների և մասնավոր հատվածի համագործակցությունը՝ ընկերությունների և ՔՀԿ-ների միջև […]

Տեսնել ավելին

ՖՄՄ իրականացում՝ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար – Լոռի

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ ստեղծել անկախ զարգացող գործընթացներ, որոնք կլինեն կառուցողական, ընդգրկուն և խորը մասնակցային՝ ընտանիքի, համայնքի և տարածաշրջանի մակարդակներում:   Այդ մոտեցումը ներգրավում է տեղական բնակչությունը զարգացման սեփական խնդիրները ինքնուրույն հոգալու համար, օգտագործելով ուղղակի ֆինանսավորում, մրցույթներ և պարգևատրում, ուսուցում, ինչպես նաև լրատվական միջոցները:       Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ […]

Տեսնել ավելին

Համայնքի ուժը

    Ծրագրի թիրախ համայնքներն են՝ 7 խոշորացված համայնքներ․ Ապարան, Արենի, Չարենցավան, Մեղրաձոր, Ախթալա, Ալավերդի, Շողակաթ Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Աջակցել տեղական ինքնակառավարման զարգացմանը՝ համայնքային մակարդակում քաղաքացիների մասնակցության խթանման միջոցով: Ծրագրի խնդիրներն են՝ 7 խոշորացված համայնքապետարանների բնակիչների շրջանում բարձրացնել սեփականատիրական զգացումը համայնքային կյանքի բարելավման մեջ, Խթանել երկխոսությունը 7 խոշորացված համայնքների բնակիչների և ՏԻՄ-երի միջև, Բարելավել […]

Տեսնել ավելին

Վանաձոր ինֆոտուն․ վերաիմաստավորելով

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն 2021 թվականի օգոստոսից մեկնարկել է «Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ Վերաիմաստավորելով» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզի երիտասարդների, ուսուցիչների և արվեստագետների կարողությունների զարգացմանն ու ինքնադրսևորմանը՝ ստեղծելով նպաստավոր միջավայր։ Ծրագրի խնդիրներն են՝ Խնդիր 1․ Աջակցել Լոռու մարզի հանրային տարածքների կառավարման ոլորտի բարելավմանը՝ քաղաքացիական և հետաքննական լրագրության ոլորտներում երիտասարդների կարողությունների զարգացմանը, շահերի բախման […]

Տեսնել ավելին