Ընթացիկ

Result 8

EmpowerHER. Լոռու մարզում Աշխատանքային իրավունքների նախաձեռնություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել կանանց և աղջիկների աշխատանքային իրավունքների իրազեկվածության բարձրացմանը։ Ծրագրի խնդիրներն են՝ Կրթության և սպասարկման ոլորտներում աշխատող կանանց և աղջիկների իրազեկվածության բարձրացում աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ: Կանանց աշխատանքային իրավունքների մասին տեղեկատվության տարածում հանրային քարոզարշավի միջոցով:   «EmpowerHER. Լոռու մարզում Աշխատանքային իրավունքների նախաձեռնությունը» իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի և Լոռու տարածաշրջանի զբոսաշրջության […]

Տեսնել ավելին

ՔՀԿ-ները հանուն առաջընթացի

ՔՀԿ-ները հանուն առաջընթացի ծրագիրն (Ծրագիր) իրականացվում  է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է՝ խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը՝ ֆինանսական կենսունակության ապահովման, կազմակերպական կարողությունների զարգացման և քաղաքականության մշակման շուրջ երկխոսության միջոցով։   ԳՔՀ ծրագրի իրականացման տեսլականն է՝ տեղական կազմակերպություններին և  քաղաքացիական շարժումներ նախաձեռնողներին հնարավորություն տալ ամրապնդելու […]

Տեսնել ավելին

#CSOs4SLD. ՔՀԿ-ները հանուն կայուն տեղական զարգացման

Ծրագրի նպատակն է խթանել կայուն և ներառական տեղական զարգացմանը Հայաստանի տարբեր մարզերում դրամաշնորհների կառավարման, փորձի փոխանակման,  կարողությունների զարգացման, նորաստեղծ և ոչ փորձառու  ՔՀԿ ների և նախաձեռնող խմբերի տեսանելիության բարձրացման միջոցով՝ ներառելով կայուն համագործակցությունը տեղական դերակատարների հետ:   Ծրագրի հիմնական գործողությունները. Կարողությունների զարգացման գործողություններ շուրջ 60 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և նախաձեռնող խմբերի  համար : Փորձի փոխանակման […]

Տեսնել ավելին

Ուտելի Բույսերի Փառատոն – 2023

«Ուտելի Բույսերի Փառատոն»-ի նպատակն է հանրայնացնել հայկական ավանդական հարուստ ու բազմազան խոհանոցը և դրանով նպաստել Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը։   Փառատոնի խնդիրներն են՝ Ապահովել Թումանյան խոշորացված համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջային բիզնեսների ներգրավում և իրենց տարածաշրջանի յուրահատկության ներկայացում՝ վարպետաց դասերի միջոցով։ Ապահովել զբոսաշրջիկների հոսք՝ գործակալությունների հետ աշխատանքի միջոցով։ Ապոհվել Դսեղ համայնքի հանրայնացումը որպես հետաքրքիր տուրիստական դեստինացիա՝ […]

Տեսնել ավելին

Համայնքահեն մոնիտորինգ հանուն արդյունավետ տեղական ժողովրդավարության

«Համայնքահեն մոնիտորինգ հանուն արդյունավետ տեղական ժողովրդավարության» ծրագրի նպատակն է ընդլայնել և ամրապնդել քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը և խթանել բազմակողմանի գործընկերային համագործակցությունը՝ տեղական մակարդակներում համապատասխան բաց կառավարման բարեփոխումները լուծելու համար: Ծրագրի խնդիրներն են՝ Իրականացնել տեղական գործողությունների պլանի պարտավորությունների գնահատում Երևան, Վանաձոր, Գյումրի և Արմավիր համայնքների համար հիմնականում կենտրոնանալով այն մոտեցումների վրա, որոնք կարող են ընդգրկուն ազդեցություն ունենալ […]

Տեսնել ավելին

CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում

«CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագրի նպատակն է. մեծացնել Ախուրյան խոշորացված համայնքի կարողությունները և կայունությունը՝ իր զարգացումն առաջ տանելու համար։   Ծրագրի խնդիրներն են՝ Ամրապնդել Ախուրյան համայնքի կարողությունները և հանձնառությունը՝ առաջնորդելու իր զարգացումը շարունակական ուսուցման, տեղական առաջնահերթությունների բացահայտման և դրանց արձագանքման միջոցով: Ընդլայնել Ախուրյան համայնքի որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացիների ներգրավվածությունը և վերահսկողությունը՝ բնակավայրերի մոբիլիզացման […]

Տեսնել ավելին

Մասնակցային բյուջետավարում տեղական մակարդակում

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Նպաստել աղքատության հաղթահարմանը տեղական մակարդակում։ Ծրագրի խնդիրներն են․  Աջակցել աղքատության հաղթահարման նոր մոդելի մասնակցության ձևաչափով ստեղծմանն ու ներդրմանը տեղական մակարդակում,  Փորձարկել աղքատության հաղթահարման նոր մոդել Թումանյան բազմաբնակավայր համայնքում։   Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝  Ներգրավված փորձագետի կողմից մասնակցային մեթոդով կմշակվի աղքատության հաղթահարման նոր մոդել, որի միջոցով համայնքը հնարավորություն կունենա ստանդարտ սոցիալական նպաստ […]

Տեսնել ավելին

ՖՄՄ իրականացում՝ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար – Լոռի

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ ստեղծել անկախ զարգացող գործընթացներ, որոնք կլինեն կառուցողական, ընդգրկուն և խորը մասնակցային՝ ընտանիքի, համայնքի և տարածաշրջանի մակարդակներում:   Այդ մոտեցումը ներգրավում է տեղական բնակչությունը զարգացման սեփական խնդիրները ինքնուրույն հոգալու համար, օգտագործելով ուղղակի ֆինանսավորում, մրցույթներ և պարգևատրում, ուսուցում, ինչպես նաև լրատվական միջոցները:       Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ […]

Տեսնել ավելին