ՔՀԿ քարտեզ

«Ունիսոն» ՀԿ

«Ունիսոն» ՀԿ
ք․ Երևան, Դեմիրճյան 36
Մարդու իրավունքների պաշտպանություն
unison@unison.am
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն

«Կենաց ծառ» բնապահպանական հասարակական կազմակերպություն

«Կենաց ծառ» բնապահպանական հասարակական կազմակերպություն
1/36 Արարատյան փ., 0601, Վեդի, Արարատի մարզ
Առողջապահություն, Կրթություն (ներառյալ ոչ ֆորմալ կրթությունը), Համայնքային զարգացում, Կենդանիների պաշտպանություն:
info@treeoflife.am
Կազմակերպության առաքելությունն է կրթական, բնապահպանական և գիտական ծրագրերի իրականացումը, որոնք միտված են համախմբելու բոլոր տարիքի բնասեր և ակտիվ քաղաքացիներին, ընդլայնելու իրենց ներգրավվածությունը և դերակատարությունը հասարակության զարգացման գործընթացում, մասնավորապես՝ բնապահպանության, ռացիոնալ բնօգտագործման, առողջապահության, առողջ ապրելակերպի և մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտներում:

«Սըլուշն ՀԱԲ» համայնքային զարգացման ՀԿ

«Սըլուշն ՀԱԲ» համայնքային զարգացման ՀԿ
Վայոց ձոր, ք․ Վայք Շահումյան 21/7
Կրթություն (ներառյալ ոչ ֆորմալ կրթությունը), Կանանց հիմնահարցեր, Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, Տուրիզմ:
solutionhubngo@gmail.com
Համայնքային զարգացում և երիտասարդների հզորացում:

«Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ի Երևանի կենտրոն

«Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ի Երևանի կենտրոն
Եկմալյան 6/1
Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Կրթություն (ներառյալ ոչ ֆորմալ կրթությունը), Մշակույթ, Համայնքային զարգացում, Կանանց հիմնահարցեր, Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, Բարեգործություն, Երիտասարդության հարցեր:
orran@orran.am
1. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների աջակցում 2. Համայնքի երիտասարդների հզորացում Օրրանն ունի կենտրոն նաև Վանաձոր քաղաքում, որի մասին կարող եք իմանալ ավելին՝ https://ngoc.am/map/#w2gm-listing-3119

«Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ի Վանաձորի կենտրոն

«Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ի Վանաձորի կենտրոն
Տիգրան Մեծ 4/1
Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Կրթություն (ներառյալ ոչ ֆորմալ կրթությունը), Մշակույթ, Համայնքային զարգացում, Կանանց հիմնահարցեր, Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, Բարեգործություն, Երիտասարդության հարցեր:
orran@orran.am
1. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների աջակցում 2. Համայնքի երիտասարդների հզորացում Օրրանն ունի կենտրոն նաև Երևան քաղաքում, որի մասին կարող եք իմանալ ավելին՝ https://ngoc.am/map/#w2gm-listing-3130

«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ

«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ
Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 59
Քաղաքացիական վերահսկողություն և մշտադիտարկում, Օրենսդրական առաջարկներ և վերլուծություն, Խաղաղասիրություն, իրավական աջակցություն, Կարողությունների զարգացում:
info@hcav.am
Նպաստել՝ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և խախտված իրավունքների վերականգնմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանության քաղաքականության բարեփոխմանը, մեխանիզմների արդյունավետությանը և քաղաքացիական վերահսկողության զարգացմանը ՀՀ-ում, մարդու իրավունքների գաղափարի տարածմանը, մարդկանց իրավագիտակցության բարձրացմանը, իրավապաշտպանական և խաղաղասիրական շարժման ընդլայնմանը ՀՀ-ում և տարածաշրջանում։

«Տնտեսական Զարգացման Եվ Հետազոտությունների Կենտրոն» ՀԿ

«Տնտեսական Զարգացման Եվ Հետազոտությունների Կենտրոն» ՀԿ
ք. Երևան, Ռուբինյանց 28/2,
Տնտեսական աճ, զարգացում և մասնավոր հատվածի ընդլայնում, Մարդկային զարգացում, սոցիալական իրավունքներ և բարեկացություն, Արդյունավետ կառավարում և կառուցվածքային բարեփոխումներ, Համայնքների զարգացում և փոքր քաղաքների արդիականացում, Տարածաշրջանային ինտեգրացիա և համագործակցություն, Կայուն զարգացում, էներգաարդյունավետություն և ողջամիտ բնօգտագործում։
info@edrc.am
Առաքելությունն ` նպաստել տնտեսական զարգացման և «լավ» կառավարման գործընթացներին՝ որակյալ, անկախ հետազոտությունների և այլընտրանքային տեղեկատվության ապահովման, հանրային քաղաքականությունների և ծրագրերի վերլուծության ու գնահատման, խորհրդատվության, նախագծերի և առաջարկությունների մշակման, զարգացման ծրագրերի նախաձեռնման և իրականացման միջոցով:

«Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական եվ խորհրդատվական կենտրոն ՀԿ

«Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական եվ խորհրդատվական կենտրոն ՀԿ
Գյումրի, Սարգսյան 1/25
Սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագ- րական քաղաքականությունների ջատագովություն։ Ձեռներեցության զարգացում։ Համայնքի և ՏԻՄ-ի զարգացում։
compassgyumri@gmail.com
Նպաստել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների զարգացման արդյունավետ քաղաքականությունների մշակմանը և իրականացմանը: Աջակցել քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացմանը, քաղաքացիական հասարակության ու ժողովրդավարության զարգացմանը, տարբեր ոլորտներում կարողությունների զարգացմանը: Նպաստել երիտասարդության շրջանում գիտահետազոտական գործունեության տարածումը և ընդլայնումը:

«Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ

«Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ
Գյումրի, Շահինյան 6 ա/ 16
Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում, գյուղական երիտասարդության կարողությունների զարգացում, կոնֆլիկտների կառավարման կրթություն։
info@wfd.am
Առաքելություն՝ Հզորացնել և աջակցել Շիրակի մարզի գյուղական համայնքների կանանց և երիտասարդներին` իրենց համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը տեր կանգնելու, աղքատությունը հաղթահարելու և համայնքները դեպի բարգավաճում, խաղաղություն և կայունություն տանելու համար: Տեսլական՝ Շիրակի մարզի գյուղական բնակչությունն ապրում է ներդաշնակությամբ, բովանդակալից աշխատանքով և հաջողություններով լի կյանքով, որը ոչնչով չի տարբերվում Հայաստանի մյուս քաղաքներում և գյուղերում ապրող մարդկանց կյանքից:

«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամ

«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամ
Երևան, Ա․ Մանուկյան 9
Մարդու իրավունքներ, Համայնքային զարգացում, սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում, քաղաքացիական հասարակոթւյան զարգացում, տարածաշրջանային զարգացում։
ufsd.urbanfoundation@gmail.com
Առաքելություն՝ նպաստել Հայաստանի բնակավայրերի կայուն և համաչափ զարգացմանը` տեղական ժողովրդավարության խթանման, մարդկային ներուժի դրսևորման, տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման միջոցով։

Միավորող կամուրջ Սոցիալական ՀԿ

Միավորող կամուրջ Սոցիալական ՀԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Օշական բնակավայր
Երիտասարդություն, համայնքային զարգացում;
unitingbridgengo@gmail.com
Առաքելությունն ՝ քաղաքացիների միջև ստեղծել կամուրջ և նպաստել նրանց միավորմանը հասարակական տարատեսակ աշխատանքներում` հանուն երկրի զարգացման։

«Սեվանի երիտասարդական ակումբ» ՀԿ

Սեվանի երիտասարդական ակումբ ՀԿ
14 Sayat-Nova St., #5, Sevan, Armenia
Երիտասարդություն, կամավորության խթանում, բնապահպանություն, սոցիալականացում, մշակույթ:
sevanyouthclub@gmail.com
Ուզում ենք տեսնել ուժեղ երիտասարդական համայնք

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) ՀԿ

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) ՀԿ
Գյումրի, Ա․ Մանուկյան 26
Աջակցել երիտասարդների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը. զարգացնել առողջ ապրելակերպի մշակույթը երիտասարդության շրջանում, մեծացնել երիտասարդության մասնակցությունը մշակութային կյանքում, բարձրացնել երիտասարդների մրցունակությունը աշխատաշուկայում: ներգրավել երիտասարդներին շարունակական ոչ ֆորմալ կրթական գործընթացներում:
yic@yic.am
Տեսլական՝ արժեք ստեղծող երիտասարդ առաքելություն` Նպաստել երիտասարդի կայացմանը՝ որպես մրցունակ, նախաձեռնող, պատասխանատու անհատ և քաղաքացի:

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ
Երևան, Ազատության պող 1/21
Խաղաղարարություն, Քաղաքացիական հասարակություն,Իրավունքներ, Կառավարում, Բիզնես, Մեդիա, Մշակույթ
info-epf@epfound.am
Առաքելությունն՝ հզորացնել մարդկանց` սոցիալական արդարության և տնտեսության ասպարեզներում էական փոփոխությունների հասնելու նպատակով, և իրականացնել կոնկրետ ծրագրեր, որոնք կօգնեն մարդկանց բարելավել իրենց համայնքը և կյանքը: Տեսլական՝ նպաստել նրան, որ Հարավային Կովկասը կայանա որպես խաղաղ, հակամարտություններից զերծ և համագործակցող տարածաշրջան, և աչքի ընկնի քաղաքացիների ներգրավման բարձր մակարդակով, սոցիալապես պատասխանատու ձեռներեցութամբ ու կայուն, պատասխանատու և արդյունավետ հասարակությամբ:

“Cross of Armenian Unity” NGO

"Cross of Armenian Unity" NGO
Armavir, Vagharshapat, Shahumyan 36
Education of citizens, activation of culture, socialization of citizens, awareness, Method: education through art
info@cau.am
Vision: A protected, educated and prosperous society bearing national and universal values. Multi-layered close cooperation of the homeland and diaspora. Mission: To support the formation of a citizen with an active civic stance, educated, aware, patriotic, carrying national and universal values and improving his social condition, paying special attention to vulnerable groups. Contribute to the strengthening of the effective connection between the homeland and the diaspora.

«Մարդու իրավունքների և Ցեղասպանագիտության կենտրոն» ՀԿ

«Մարդու իրավունքների և Ցեղասպանագիտության կենտրոն» ՀԿ
AM, Երևան, Մանթաշյան 6
Մարդու իրավունքների պաշտպանություն
info.rgstudies@gmail.com
«Մարդու իրավունքների և Ցեղասպանագիտության կենտրոն» ՀԿ-ն խթանում է նորարարական գիտական հետազոտություններ, ուսումնական ծրագրեր, ռեսուրսներ և դասընթացներ, որոնք թույլ կտան ավելի խորը հասկանալ ցեղասպանությունների և մարդու իրավունքների զանգվածային բռնությունների պատճառներն ու հետևանքները:

«Սևան» երիտասարդական ակումբ » ՀԿ

«Սևան» երիտասարդական ակումբ » ՀԿ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան Սայաթ- Նովա 14, 1-ին հարկ 4-րդ և 5-րդ սենյակներ.
Երիտասարդություն, համայնքային զարգացում, մշակույթ
sevanyouthclub@gmail.com
«Սևան» երիտասարդական ակումբ » ՀԿ-ն հիմնադրվել է 2008 թ-ին՝ ունենալով 1 հիմնական նպատակ. համախմբել Սևան քաղաքի երիտասարդներին մեկ «տանիքի» տակ և ստեղծել ուժեղ, ակտիվ և նախաձեռնող երիտասարդական համայնք:

«ԲԼԵՋԱՆ» բնապահպանական, սոցիալական, բիզնեսի աջակցության ՀԿ

«ԲԼԵՋԱՆ» բնապահպանական, սոցիալական, բիզնեսի աջակցության ՀԿ
ք. Գավառ, Դաշտոյան 1-ին նրբանցք, տուն 16
էկոկրթություն, Բնության պահպանություն, Էկո - տուրիզմ, Կայուն զարգացում, Փոքր եւ միջին բիզնեսի ամրապնդում, Գյուղատնտեսության եւ արդյունաբերության զարգացում, Մոնիտորինգ
blejanli@gmail.com
«ԲԼԵՋԱՆ» բնապահպանական, սոցիալական, բիզնեսի աջակցության հասրակական կազմակերպությունն իր գործունեությունը սկսել է 2007 թվականին:

Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների «Աստղացոլք» ՀԿ

Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների «Աստղացոլք» ՀԿ
Լեո 8/1, Ճամբարակ քաղաք, Գեղարքունիքի մարզ
Մոնիթորինգային ծրագրերի իրականացում, Շահերի պաշտպանություն, Սոցիալական ձեռներեցություն
astghatsolq@gmail.com
Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի բարելավմանը կրթական, ՇՊ և ներառական ծրագրերի միջոցով​:

Քոլսոն Երիտասարդական Կենտրոն ՀԿ

Քոլսոն Երիտասարդական Կենտրոն ՀԿ
Շահումյան փողոց, Արարատ քաղաք
երիտասարդների և կանանց կարողությունների զարգացում, տեղական ինքնակառավարում և քաղաքացիական մասնակցայնության բարձրացում, մարդու իրավունքներ
szarukyan@mail.ru
«Քոլսոն» երիտասարդական կենտրոնը քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը միտված կազմակերպություն է Արարատ քաղաքում, հիմնադրվել է 2001 թվականին: ՀԿ-ի գործունեության առաքելությունն է խթանել Արարատ համայնքում երիտասարդության ինքնագիտակցության բարձրացմանը և զարգացմանը։

Աշխատանք և Հայրենիք ՀԿ

«Աշխատանք և Հայրենիք» ՀԿ
Վայոց Ձորի մարզ, ք․ Վայք, Ալավերդյան 15/1
համայնքային զարգացում, ՓՄՁ աջակցություն, հասարակության, երիտասարդների և կանանց հզորացում
ghazaryan.ruzan@gmail.com
Կազակերպության հիմնական առաքելությունն է նպաստել Վայոց ձորի զարգացմանը։

«Հայկական Կարիտաս» Բարեսիրական ՀԿ

«Հայկական Կարիտաս» Բարեսիրական ՀԿ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի 3118, Հ. Սարգսյան փ., նրբանցք 3, տ.8
Սոցիալական, Երեխաների ցերեկային կենտրոն, կրթություն, խոցելի խմբերի աջակցում
info@caritas.am, caritas@caritasarmenia.org
«Հայկական Կարիտաս»-ը հիմնվել է 1995 թ.-ին Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու կողմից Կաթոլիկ օգնության ծառայության լայնածավալ աջակցությամբ: Հայկական Կարիտասը կենտրոնացնում է իր ներքին ջանքերը առավել խոցելի սոցիալական խմբերի պաշտպանության, խնամքի եւ ներառման, առաջնային առողջության պահպանման, համայնքահեն զարգացման ծրագրերի, հայրենիք վերադարձողների կայուն վերաինտեգրման միջոցառումների, մարդասիրական ու զարգացման գործողությունների իրականացմանը:

Իջևան ինֆոՏուն ՀԿ

Իջևան ինֆոՏուն ՀԿ
Անկախության 60 , ք․ Իջևան
Համայնքների և համայնքային կառույցների զարգացում, Հանրային մասնակցության բարձրացում
nvarshamyan-epf-north@epfound.am
Իջևան ինֆոՏուն ՀԿ-ի առաքելությունն է հզորացնել Լոռի Տավուշ և Շիրակ մարզերի մարդկանց՝ սոցիալական արդարության և տնտեսության ասպարեզներում էական փոփոխությունների հասնելու նպատակով, և իրականացնել կոնկրետ ծրագրեր, որոնք կօգնեն մարդկանց բարելավել իրենց համայնքը և կյանքը:

Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամ

Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամ
Լևոն Բեկի 10, Բերդ
Բիզնես և տնտեսական զարգացում, Կանանց իրավունքներ
bwrcfound@gmail.com
Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամի առաքելությունն է աջակցել Բերդի սահմանամերձ համայնքների զարգացմանը՝ տեղացի կանանց ներգրավվածության և զբաղվածության խնդրի լուծման միջոցով:

«Բայազետ» վերլուծական-հետազոտական հայկական կենտրոն

«Բայազետ» վերլուծական-հետազոտական հայկական կենտրոն
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Ավ․ Քալաշյան 15
հասարակագիտական հետազոտություններ, Մշակույթ
bayazet.center@gmail.com
«Բայազետ» վերլուծական-հետազոտական հայկական կենտրոնը անկուսակցական, շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2021 թվականին և տեղակայված է Գավառում: Առաքելությունն է նպաստել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը սոցիալական հետազոտությունների, ոչ ֆորմալ կրթության և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով:

Բոլորը հանուն հավասար իրավունքների հիմնադրամ

Բոլորը հանուն հավասար իրավունքների հիմնադրամ
Գարեգին Նժդեհ 7/33, ք․ Գյումրի
Մարդու իրավունքների պաշտպանություն
info@allrights.am
Բոլորը հանուն հավասար իրավունքների հիմնադրամը մարդու իրավունքների և մեդիա ոլորտի հիմնադրամ է։

«ՄԻՏՔ» Կրթական-Երիտասարդական նախաձեռնություն ՀԿ

«ՄԻՏՔ» Կրթական-Երիտասարդական նախաձեռնություն ՀԿ
ք․ Արմավիր, Հանրապետության 29/5
Երիտասարդություն, Կրթություն
mitqhk@gmail.com
«ՄԻՏՔ» կրթական-երիտասարդական նախաձեռնություն ՀԿ-ի առաքելությունն է երիտասարդների հզորացմամբ և ժողովրդավարության ամրապնդմամբ նպաստել պետության և համայնքների զարգացմանը: Մեր նպատակն է խթանել երիտասարդների տնտեսական ակտիվությունը և ձևավորել քաղաքացիական բարձր գիտակցություն։

«Համայնքը և երիտասարդները» Երիտասարդական, Խորհրդատվական ՀԿ

«Համայնքը և երիտասարդները» Երիտասարդական, Խորհրդատվական ՀԿ
ք․ Թալին, Արագածոտնի մարզ
Երիտասարդություն, համայնքային զարգացում, Քաղաքացիական կրթություն և հետազոտություն
communityandyouth@gmail.com
Կազմակերպության առաքելությունը Երիտասարդների դերի բարձրացումը տեղական և միջազգային մակարդակներում քաղաքացիական կրթության և տնտեսական հզորացման միջոցով։

«Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոն» Բարեգործական ՀԿ

«Երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոն» Բարեգործական ՀԿ
ք․ Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս 13 փողոց 16/1
Առողջապահություն, Կրթություն, Սոցիալական խնդիրներ
child.family@mail.ru
Կազմակերպության նպատակներն են երեխաների (այդ թվում նաև հատուկ կարիքներ ունեցող, ծնողազրուկ,) ինտեգրում հասարակության մեջ և նրանց շահերի պաշտպանություն: Նրանց հնարավորությունների զարգացում, կրթական համակարգի զարգացում, սոցիալհոգեբանական աջակցություն,նրանց ընտանիքների իրազեկվածություն՝ իրենց ապագայի և հնարավորությունների մասին:

«Ապագան մեր ձեռքերում» Երիտասարդական ՀԿ

«Ապագան մեր ձեռքերում» Երիտասարդական ՀԿ
Երևան, Հ․ Հակոբյան 3
Երիտասարդություն
info@fioh-ngo.com
Աջակցություն հասարակության հիմնախնդիրների լուծմանը Աջակցություն բնության և շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրների լուծմանը Աջակցություն մանկապատանեկական և երիտասարդության հիմնախնդիրների լուծմանը: Զարգացնել և նպաստել հանդուրժողականությունը հասարակության մեջ: Խրախուսել հասարակության մասնակցությունը և ուժեղացնել կապը ոչ ֆորմալ խմբերի, դպրոցների և կառավարության միջև: Սակավ հնարավորություն ունեցող երիտասարդներ Երիտասարդներ, բարձր դասարանի աշակերտներ, փորձագետներ, որոնք աշխատում են երիտասարդներր հետ:

«Փեթակ» ԲՀԿ

«Փեթակ» բարեգործական ՀԿ
ք․ Սպիտակ, Թորոսյան փողոց շ. 18ա, բն. 2
Բարեգործություն, Սոցիալական խնդիրներ
petak.ngo@gmail.com
Հասարակական կազմակերպությունը ունի՝ սոցիալական, տնտեսական, առողջապահական, կրթական ուղղվածություն։ Իրականացրել է մի շարք ծրագրեր։ Սոցիալական օգնություն է տրամադրել դպրոցահասակ անապահով ընտանիքների երեխաներին, Արցախցի ընտանիքներին, վիրավորում ստացած զինվորներին։

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն
Երևան, 1/3 Փ. Բյուզանդ փ., 4րդ հարկ
Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Հանրային քաղաքականություն, Մեդիա, Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, Քաղաքացիական կրթություն և հետազոտություն
foi@foi.am
2001 թ. լրագրողների և փաստաբանների կողմից հիմնադրված Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրության կիրառմանը, ՀՀ կառավարման համակարգի թափանցիկությանն ու հրապարակայնությանը և այդ համակարգում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովմանը:

«Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ

«Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ
Syunik, Goris, 3201 Khorenatsi 41
Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Համայնքային զարգացում, Քաղաքացիական կրթություն և հետազոտություն
infogum@gmail.com
«Գործընկերություն և Ուսուցում» (ԳՈՒՄ) ՀԿ-ի առաքելությունն է՝ կրթություն և համագործակցություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման: ԳՈՒՄ ՀԿ-ն աջակցում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության առաջընթացին` նպաստելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների(ՔՀԿ), կրթական կազմակերպությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների/ՏԻՄ/ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման գործընթացներին:

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» սոցիալ-տնտեսական ՀԿ

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» սոցիալ-տնտեսական ՀԿ
ՀՀ, ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Քաղաքացիական հասարակության զարգացում, Բիզնես և տնտեսական զարգացում, Ժողովրդավարության զարգացում
info@armavirdc.org; armavirdc.ngo@gmail.com
«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» (ԱԶԿ) սոցիալ-տնտեսական հասարակական կազմակերպություն է: ԱԶԿ-ի առաքելությունն է նպաստել մարզի պետական, հասարակական և բիզնես սեկտորների համագործակցությանը:  Կազմակերպության ռազմավարական նպատակներն են` 1.Ժողովրդավարական կառավարման թափանցիկ և պատասխանատու համակարգի ամրապնդումն ու բարելավումը  2.Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը 3.Կայուն սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ապահովում

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ
Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Մարտունի, Կամոյի 17
Համայնքային զարգացում, շահերի պաշտպանություն, Բնապահպանություն, Ինստիտուցիոնալ զարգացում, Առողջապահություն, Այլընտրանքային մեդիա
kananc7@gmail.com
«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ»-ը Գեղարքունիքի մարզի առաջատար հասարակական կազմակերպություններից է, որը նպատակ ունի նպաստել համայնքների տնտեսական, սոցիալական, մշակութային խնդիրների արդյունավետ լուծմանը՝ այդ գործընթացում կարևորելով բնակչության անմիջական ներգրավվածությունը:

Գորիսի մամուլի ակումբ

Գորիսի մամուլի ակումբ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, Մաշտոցի 3
Մեդիա, Տեղեկատվություն
gorispressclub@gmail.com
Առաքելություն — Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների զարգացմամբ նպաստել հանրային քաղաքականությունների բարելավմանը Ռազմավարական ուղղություններ և նպատակներ՝ 1.Քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացում 2. Մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանություն 3. Համայնքային զարգացում 4. Մեդիա զարգացում

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն
Երևան, 0023 Արշակունյաց 3, 3-րդ հարկ
մեդիա, մեդիագրագիտության խթանում, ԶԼՄ հզորացում
Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը Հայաստանի մեդիադաշտում աշխատում է ավելի քան 25 տարի: Աջակցում է արտահայտման ազատությանը, անկախ լրատվամիջոցների կայացմանն ու զարգացմանը, մասնակցում է մեդիա օրենսդրության բարելավմանը, լրագրողների իրավունքների պաշտպանությանը։ Առաջնորդվում է «Ինֆորմացիան փոփոխության ուժ ունի» կարգախոսով: Դասընթացների կազմակերպման, մեդիա գրագիտության խթանման, մեդիա արտադրանքի ստեղծման բազմամյա փորձ ունի:

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ
ք. Վանաձոր, Խորենացի 6/1
ՔՀԿ հզորացում, Համայնքային զարգացում, երիտասարդների և կանանց հզորացում, մասնակցային կառավարման խթանում, հետազոտությունների և գնահատումների իրականացում
info@ngoc.am
«ՀԿ Կենտրոնն» իր գործունեությունը մեկնարկել է 1994թ. որպես Ամերիկայի հայկական համագումարի ծրագիր: 2005թ-ին գրանցվելով որպես քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպություն, «ՀԿ Կենտրոնը» շարունակում է կատարել իր հանձնառությունը: Այսօր «ՀԿ Կենտրոնը» ներկայանում է հանրությանը որպես քաղաքացիական հասարակության կառույցների գործունեությանն առնչվող գիտելիքի, տեղեկատվության, փորձի և այլ կարողությունների շտեմարան:

«Հանուն հավասար իրավունքների» կրթական կենտորն ՀԿ

https://www.facebook.com/article3club/
«Հանուն հավասար իրավունքների» կրթական կենտորն ՀԿ
Զարոբյան 32, 0009, Երևան, Հայաստան
Երիտասարդություն, Մարդու իրավունքներ, Գենդերային հարցեր, մեդիա
info@forequalrights.org
Մենք հավատացած ենք, որ առողջ հասարակության հիմնական գրավականը արժանապատիվ ու իրավագիտակից անհատն է, որի ձեւավորմանն էլ ուղղված է մեր գործունեությունը: Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար` իրենց արժանապատվությամբ եւ իրավունքներով, Մարդն ու նրա արժանապատվությունը բարձրագույն արժեքներ են, Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք՝ զերծ մնալով որեւէ մեկի արժանապատվությունն ու բարի համբավը վիրավորելուց:

Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդներ

Ամիրյան փող., 4/7 շենք, 5-րդ հարկ, «Իմպերիում Պլազա» բիզնես-կենտրոն, 0010 Երևան, Հայաստան
Միջազգային կրթություն
am@americancouncils.org
Ամերիկյան խորհուրդներն ամրապնդում է միջազգային կապերն ու փոխըմբռնման սկզբունքները` ակադեմիական, մասնագիտական և մշակութային փոխանակումների, լեզուներ տիրապետելու, կրթության զարգացման և հետազոտական գործունեության միջոցով: