EmpowerHER. Լոռու մարզում Աշխատանքային իրավունքների նախաձեռնություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել կանանց և աղջիկների աշխատանքային իրավունքների իրազեկվածության բարձրացմանը։

Ծրագրի խնդիրներն են՝

  • Կրթության և սպասարկման ոլորտներում աշխատող կանանց և աղջիկների իրազեկվածության բարձրացում աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ:
  • Կանանց աշխատանքային իրավունքների մասին տեղեկատվության տարածում հանրային քարոզարշավի միջոցով:

 

«EmpowerHER. Լոռու մարզում Աշխատանքային իրավունքների նախաձեռնությունը» իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի և Լոռու տարածաշրջանի զբոսաշրջության կառավարման գրասենյակ ՀԿ-ի կողմից Սոլիդարիթի Սենթեր հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ։