Բարեգործության խթանման գործընկերություն

Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Հայաստանում բարեգործության մշակույթի զարգացմանը:

Ծրագրի խնդիրներն են՝

1. Բարձրացնել բարեգործության կարևորության մասին իրազեկվածությունը և զարգացնել բարեփոխումների գործընթացներում ներգրավվելու կարողութունները։

2. Բարձրացնել ՔՀԿ-ների ըմբռնումը թվային դրամահավաքի գործիքների կիրառման պոտենցիալ և հարակից ռիսկերի մասին, ինչպես նաև առցանց դրամահավաքին պատասխանատու կերպով ներգրավվելու կարողությունները։

3. Բարելավել ՔՀԿ-ների և մասնավոր հատվածի համագործակցությունը՝ ընկերությունների և ՔՀԿ-ների միջև երբևիցե գոյություն ունեցած առաջին պրակտիկ համայնքի ստեղծմամբ՝ ի նպաստ Հայաստանում բարեգործության միջավայրի բարելավման։

4. Բարձրացնել հանրության և կառավարության իրազեկվածությունը բարեգործության միջավայրի կարևորության վերաբերյալ:

 

 

 

Այս ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցության շնորհիվ՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) միջոցով: Ծրագիրն իրականացվում է ՀԿ Կենտրոնի կողմից և աջակցում է Եվրոպական ոչ առևտրային իրավունքի հաստատման կենտրոնը (ECNL) INSPIRES ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Ինտերնյուսի և Ոչ առևտրային իրավունքի միջազգային կենտրոնի (ICNL) կողմից: Բովանդակության պատասխանատվությունը պատկանում է Եվրոպական ոչ առևտրային իրավունքի կենտրոնին և ՀԿ Կենտրոնին և պարտադիր չէ, որ արտահայտի USAID-ի կամ Միացյալ Նահանգների կառավարության տեսակետները: