ՖՄՄ իրականացում՝ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար – Լոռի

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ ստեղծել անկախ զարգացող գործընթացներ, որոնք կլինեն կառուցողական, ընդգրկուն և խորը մասնակցային՝ ընտանիքի, համայնքի և տարածաշրջանի մակարդակներում:

 

Այդ մոտեցումը ներգրավում է տեղական բնակչությունը զարգացման սեփական խնդիրները ինքնուրույն հոգալու համար, օգտագործելով ուղղակի ֆինանսավորում, մրցույթներ և պարգևատրում, ուսուցում, ինչպես նաև լրատվական միջոցները:

 

 

 

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ ստեղծել անկախ զարգացող գործընթացներ, որոնք կլինեն կառուցողական, ընդգրկուն և խորը մասնակցային՝ ընտանիքի, համայնքի և տարածաշրջանի մակարդակներում:

Սույն միջոցառումը իրականացվում է «Էկոմիջանցքների խթանում Հարավային Կովկասում – II» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող  «Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման իրականացում՝ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար» բաղադրիչի շրջանակներում։