Ավարտված

Result 43

Հակազդել զարգացմամբ (CDp)

Ծրագրի նպատակն է նպաստել COVID-19 համաճարակի պատճառով եկամտի աղբյուրը կորցրած քաղաքացիների, հատկապես երիտասարդների տնտեսական կարգավիճակի բարելավմանը:   Ծրագրի խնդիրներն են․ զարգացնել շահառուների կարողությունները ձեռնարկատիրության ոլորտում, աջակցել առնվազն երկու բիզնես նախագծերի ստեղծմանը, հրապարակել ծրագրի հաջողության պատմությունները:   Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Վանաձոր քաղաքում և հարակից բնակավայրերում ապրող, 18 տարեկանը լրացած 20 երիտասարդներ։   Ծրագրի արդյունքները․ առնվազն 20 […]

Տեսնել ավելին

«Աջակցություն դրամաշնորհների կառավարման գործընթացին կանանց հզորացման համար-2» ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է՝ Կազմակերպել և իրականացնել դրամաշնորհային վարչարարություն GIZ-ի և ՄԱԶԾ-ի շահառուների համար՝ նպաստելով կանանց հզորացմանը, քաղաքացիների մասնակցությանը, տվյալների վրա հիմնված պլանավորմանը, թափանցիկությանը և հաշվետվողականությանը Հայաստանի տարբեր մարզերի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև նպաստել փորձի փոխանակմանը, կարողությունների զարգացմանն ու շահառու կանանց տեսանելիության բարձրացմանը:   Ծրագրի արդյունքներն են՝ Կազմակերպվում է առնվազն 2 կողմնորոշիչ հանդիպում շահառուների հետ։ […]

Տեսնել ավելին

«Ինստիտուցիոնալ կարողություններ ինֆոտների համար»․ Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ Վերաիմաստավորելով

ՀԿ Կենտրոնի «Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ վերաիմաստավորելով» ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է «Ինստիտուցիոնալ կարողություններ ինֆոտների համար» ենթածրագիրը։   Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել ինֆոտների հյուրընկալող կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ զարգացմանը ինֆոտան անդամների և կամավորների հետ աշխատանքի համար։   ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ․ Մշակել ինֆոտներին հյուրընկալող կազմակերպությունների համար ինֆոտան անդամների և կամավորների հետ աշխատանքի ընթացակարգ։ Կազմակերպել ինֆոտների հյուրընկալող կազմակերպությունների աշխատակիցների համար վերապատրաստում (օնլայն […]

Տեսնել ավելին

Մասնակցային բյուջետավարում տեղական մակարդակում

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Նպաստել աղքատության հաղթահարմանը տեղական մակարդակում։ Ծրագրի խնդիրներն են․  Աջակցել աղքատության հաղթահարման նոր մոդելի մասնակցության ձևաչափով ստեղծմանն ու ներդրմանը տեղական մակարդակում,  Փորձարկել աղքատության հաղթահարման նոր մոդել Թումանյան բազմաբնակավայր համայնքում։   Ծրագրի հիմնական գործողություններն են՝  Ներգրավված փորձագետի կողմից մասնակցային մեթոդով կմշակվի աղքատության հաղթահարման նոր մոդել, որի միջոցով համայնքը հնարավորություն կունենա ստանդարտ սոցիալական նպաստ […]

Տեսնել ավելին

Բարեգործության խթանման գործընկերություն

Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Հայաստանում բարեգործության մշակույթի զարգացմանը: Ծրագրի խնդիրներն են՝ 1. Բարձրացնել բարեգործության կարևորության մասին իրազեկվածությունը և զարգացնել բարեփոխումների գործընթացներում ներգրավվելու կարողութունները։ 2. Բարձրացնել ՔՀԿ-ների ըմբռնումը թվային դրամահավաքի գործիքների կիրառման պոտենցիալ և հարակից ռիսկերի մասին, ինչպես նաև առցանց դրամահավաքին պատասխանատու կերպով ներգրավվելու կարողությունները։ 3. Բարելավել ՔՀԿ-ների և մասնավոր հատվածի համագործակցությունը՝ ընկերությունների և ՔՀԿ-ների միջև […]

Տեսնել ավելին

ՖՄՄ իրականացում՝ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար – Լոռի

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ ստեղծել անկախ զարգացող գործընթացներ, որոնք կլինեն կառուցողական, ընդգրկուն և խորը մասնակցային՝ ընտանիքի, համայնքի և տարածաշրջանի մակարդակներում:   Այդ մոտեցումը ներգրավում է տեղական բնակչությունը զարգացման սեփական խնդիրները ինքնուրույն հոգալու համար, օգտագործելով ուղղակի ֆինանսավորում, մրցույթներ և պարգևատրում, ուսուցում, ինչպես նաև լրատվական միջոցները:       Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ […]

Տեսնել ավելին

«Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» ծրագիր

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերությունը (ՀԿ Կենտրոն) «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության (ԻԱԿ), «Համայնքը և երիտասարդները» երիտասարդական և խորհրդատվական հասարակական կազմակերպության հետ միասին (այսուհետև՝ TAAP–ի գործընկերներ) իրականացնում է «Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» (TAAP) ծրագիրը, որը մեկնարկել է 2021թ․-ի հունիսին՝ մեկ տարի տևողությամբ։ Ծրագիրն իրականացվում է «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) […]

Տեսնել ավելին

Համայնքի ուժը

    Ծրագրի թիրախ համայնքներն են՝ 7 խոշորացված համայնքներ․ Ապարան, Արենի, Չարենցավան, Մեղրաձոր, Ախթալա, Ալավերդի, Շողակաթ Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Աջակցել տեղական ինքնակառավարման զարգացմանը՝ համայնքային մակարդակում քաղաքացիների մասնակցության խթանման միջոցով: Ծրագրի խնդիրներն են՝ 7 խոշորացված համայնքապետարանների բնակիչների շրջանում բարձրացնել սեփականատիրական զգացումը համայնքային կյանքի բարելավման մեջ, Խթանել երկխոսությունը 7 խոշորացված համայնքների բնակիչների և ՏԻՄ-երի միջև, Բարելավել […]

Տեսնել ավելին