Ավարտված

Result 40

«Աջակցություն դրամաշնորհների կառավարման գործընթացին կանանց հզորացման համար-2» ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է՝ Կազմակերպել և իրականացնել դրամաշնորհային վարչարարություն GIZ-ի և ՄԱԶԾ-ի շահառուների համար՝ նպաստելով կանանց հզորացմանը, քաղաքացիների մասնակցությանը, տվյալների վրա հիմնված պլանավորմանը, թափանցիկությանը և հաշվետվողականությանը Հայաստանի տարբեր մարզերի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև նպաստել փորձի փոխանակմանը, կարողությունների զարգացմանն ու շահառու կանանց տեսանելիության բարձրացմանը:   Ծրագրի արդյունքներն են՝ Կազմակերպվում է առնվազն 2 կողմնորոշիչ հանդիպում շահառուների հետ։ […]

Տեսնել ավելին

«Ինստիտուցիոնալ կարողություններ ինֆոտների համար»․ Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ Վերաիմաստավորելով

ՀԿ Կենտրոնի «Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ վերաիմաստավորելով» ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է «Ինստիտուցիոնալ կարողություններ ինֆոտների համար» ենթածրագիրը։   Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել ինֆոտների հյուրընկալող կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ զարգացմանը ինֆոտան անդամների և կամավորների հետ աշխատանքի համար։   ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ․ Մշակել ինֆոտներին հյուրընկալող կազմակերպությունների համար ինֆոտան անդամների և կամավորների հետ աշխատանքի ընթացակարգ։ Կազմակերպել ինֆոտների հյուրընկալող կազմակերպությունների աշխատակիցների համար վերապատրաստում (օնլայն […]

Տեսնել ավելին

Բարեգործության խթանման գործընկերություն

Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Հայաստանում բարեգործության մշակույթի զարգացմանը: Ծրագրի խնդիրներն են՝ 1. Բարձրացնել բարեգործության կարևորության մասին իրազեկվածությունը և զարգացնել բարեփոխումների գործընթացներում ներգրավվելու կարողութունները։ 2. Բարձրացնել ՔՀԿ-ների ըմբռնումը թվային դրամահավաքի գործիքների կիրառման պոտենցիալ և հարակից ռիսկերի մասին, ինչպես նաև առցանց դրամահավաքին պատասխանատու կերպով ներգրավվելու կարողությունները։ 3. Բարելավել ՔՀԿ-ների և մասնավոր հատվածի համագործակցությունը՝ ընկերությունների և ՔՀԿ-ների միջև […]

Տեսնել ավելին

«Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» ծրագիր

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերությունը (ՀԿ Կենտրոն) «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության (ԻԱԿ), «Համայնքը և երիտասարդները» երիտասարդական և խորհրդատվական հասարակական կազմակերպության հետ միասին (այսուհետև՝ TAAP–ի գործընկերներ) իրականացնում է «Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» (TAAP) ծրագիրը, որը մեկնարկել է 2021թ․-ի հունիսին՝ մեկ տարի տևողությամբ։ Ծրագիրն իրականացվում է «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) […]

Տեսնել ավելին

Համայնքի ուժը

    Ծրագրի թիրախ համայնքներն են՝ 7 խոշորացված համայնքներ․ Ապարան, Արենի, Չարենցավան, Մեղրաձոր, Ախթալա, Ալավերդի, Շողակաթ Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Աջակցել տեղական ինքնակառավարման զարգացմանը՝ համայնքային մակարդակում քաղաքացիների մասնակցության խթանման միջոցով: Ծրագրի խնդիրներն են՝ 7 խոշորացված համայնքապետարանների բնակիչների շրջանում բարձրացնել սեփականատիրական զգացումը համայնքային կյանքի բարելավման մեջ, Խթանել երկխոսությունը 7 խոշորացված համայնքների բնակիչների և ՏԻՄ-երի միջև, Բարելավել […]

Տեսնել ավելին

Վանաձոր ինֆոտուն․ վերաիմաստավորելով

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն 2021 թվականի օգոստոսից մեկնարկել է «Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ Վերաիմաստավորելով» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզի երիտասարդների, ուսուցիչների և արվեստագետների կարողությունների զարգացմանն ու ինքնադրսևորմանը՝ ստեղծելով նպաստավոր միջավայր։ Ծրագրի խնդիրներն են՝ Խնդիր 1․ Աջակցել Լոռու մարզի հանրային տարածքների կառավարման ոլորտի բարելավմանը՝ քաղաքացիական և հետաքննական լրագրության ոլորտներում երիտասարդների կարողությունների զարգացմանը, շահերի բախման […]

Տեսնել ավելին

Միջոլորտային ցանցի հզորացում հանուն համայնքի զարգացման նախաձեռնություն

  «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «ԱՐԱՄԱԶԴ. ՍՄԱՐԹ» ծրագրի շրջանակներում «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն իրականացնում է «Միջոլորտային ցանցի հզորացում հանուն համայնքի զարգացման նախաձեռնություն»-ը, որի նպատակն է՝ ձևավորված միջոլորտային ցանցի հզորացում՝ ռազմավարության մշակման և կարողությունների զարգացման միջոցով: Նախաձեռնության արդյունքներն են՝ Միջոլորտային ցանցի ռազմավարության առկայություն Ցանցի տարեկան գործողությունների պլանի առկայություն Ցանցի անդաների կարողությունների զարգացում ճգնաժամերի կառավարման, համայնքի զարգացում և […]

Տեսնել ավելին

ԲյուջեՏաՎարիր

«ԲյուջեՏաՎարիր» Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզում տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների ներգրավվածության բարձրացմանը: Խնդիրներն են՝ Համայնքային զարգացման ծրագրերի և բյուջետային գործընթացի վերաբերյալ բնակչության տեղեկացվածության բարձրացում՝ թեմատիկ ինտելեկտուալ խաղի ընդլայնման և Լոռու մարզի բոլոր համայնքներում ներդրման միջոցով: Բնակչության ներգրավվածության բարձրացում զարգացման ծրագրերի և համայնքային բյուջեի ձևավորման տարբեր փուլերում; ՏԻՄ-բնակչություն երկխոսության ձևավորում համայնքային կյանքի կառավարման գործընթացում: Ծրագրի թիրախային […]

Տեսնել ավելին