ՔՀԿ շուրջ 110 ներկայացուցիչներ մասնակցել են ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման դասընթացների առաջին փուլին

Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերության (GIZ) կողմից իրականացվող«Քաղաքացիական Հասարակության Հզորացում Արևելյան Գործընկերության երկրներում» ծրագրի շրջանակներում իրականցվեց ՔՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ զարգացում ծրագրի առաջին բաղադրիչի առաջին մասը։

Ծրագրի շրջանակներում «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿն հանդես է գալիս որպես քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման մասով ծառայություն մատուցող կառույց։

Մարտ-ապրիլ ամիսներին Աղվերանում ՔՀԿ շուրջ 110 ներկայացուցիչներ մասնակցեցին ռազմավարական պլանավորման և ծրագրերի դիզայն թեմայով երկօրյա դասընթացների շարքին։

 

Դասընթացի մասնակիցներից նշում են, որ այս դասընթացի շնորհիվ մշակել են երկու ծրագրային առաջարկ, որոնցից մեկն արդեն անցել է ամբողջական հայտադիմումի փուլ։ «Այս դասընթացը հսկայական գիտելիքների պաշար էր՝ պրակտիկ մտածելակերպի խթանման և   նոր ծանոթությունների հաստատման  միջավայր»,- նշում է մասնակից ՔՀԿ-ներից մեկի ներկայացուցիչը։

 

Այժմ շարունակվում են կարողությունների զարգացման փուլի մյուս բաղադրիչները։ ծրագրի մասնակից ՔՀԿ-ները հնարավորություն ունեն մասնակցելու հաղորդակցության, ֆինանսական կառավարաման և մարդկային ռեսուրսների կառավարման թեմաներով դասընթացներին։ Դասընթացների փուլերից հետո ծրագրի մասնակից ՔՀԿ-ներին հնարավորություն կտրվի անցնելու հաջորդ՝ ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման փուլին։

 

 

ՔՀԿների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման սույն ծառայությունները մատուցվումեն «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿի կողմից։