Սյուզան Հովսեփյան

Սյուզան Հովսեփյանը ՀԿ ոլորտում գործունեություն է ծավալում ավելի քան 12 տարի: Նա միացել է ՀԿ Կենտրոնի թիմին 2011 թ-ին`  որպես Դրամաշնորհների ղեկավար: Սյուզանը վերահսկել է ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերը, դրամաշնորհային ծրագրեր իրականացնող համայնքների և համայնքային խմբերի կողմից ներկայացվող ֆինանսական փաստաթղթերը, կատարել փոխանցումները և կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները: Նա իրականացնում է բանկային գործարքները, կատարում գանձապահի պարտականությունները: Ներկայումս Սյուզանը համակարգում է «Հայաստանում քաղաքականության մշակման միասնական կառավարման մոդել» և «Կառավարության և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ` հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման» ծրագրերը: Սյուզանն ավարտել է Վանաձորի Պետական մանկավարժական ինստիտուտը` ստանալով քիմիկ-էկոլոգի որակավորում: