Միգրացիայի ռեսուրսային կենտրոն

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ` հայրենիքից մեկնողներին և վերադարձողներին խորհրդատվությունների մատուցում, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, ԱՊՀ երկրների միգրացիոն օրենսդրության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ծրագիրը մեկնարկել է 2008թ. օգոստոսից: Ծրագրի իրականացման ժամանակահտվածում Միգրացիայի ռեսուրսյաին կենտրոնը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները

 

Իրավաբանակ խորհրդատվություն – 115 շահառուներ

– Ուղևորման երկրների միգրացիոն օրենսդրական դաշտ
– Միգրանտների իրավունքների պաշտպանությանն ապահովող միջազգային և տեղական օրենսդրական դաշտ

– Աշխատանքային կանոնավոր միգրացիա

– աշխատանքային պայմանագրեր,

– աշխատանքային պայմաններ,

– վճարումների կարգ

– Անօրինական միգրացիայի հետ կապված հիմնական վտանգներ

 

Սեմինարներ միգրանտների համար – 56 շահառուներ

– ուղևորման երկրներում աշխատանքային միգրացիային առնչվող օրենսդրություն,
– աշխատանքային միգրացիայի օրինականացման պայմաններ
– ուղևորման երկրում ձևավորված մշակությանի առանձնահատկություններ
– արտագնա աշխատանքի մեկնողների շահերի և իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ,
– վարչական իրավախաղտումների դեպքում կիրառվող տուգանքներ, արտաքսում /դեպորտացիա/

Սեմինարներ վերադարձողների համար – 48 շահառուներ

– Հմտությունների զարգացում ինքնակենսագրական կազմելու և հարցազրույց անցնելու ոլորտում
– Հայաստանի օրենսդրական դաշտը (սեփական գործ սկսելու և վարելու վերաբերայլ)
– Աշխատանք գտնելու ուղիներ. ինտերնետ,կադրային գործակալություններ, կապեր

 

Բաց Դռների օր համայնքներում – 82 շահառուներ

– Ալավերդի – 29 մասնակից
– Ստեփանավան – 27 մասնակից
– Սպիտակ – 26 մասնակից

 

Աշխատանքային ցուցահանդես

 

– Գործարարներ – 9 մասնակից

– Շահառուներ – 102 մասնակից

– Տրամադրված ինքնակենսագրականներ – 61

– 7 շահառու գտավ մշտական աշխատանք