Կանայք հանուն լավ կառավարման

«Կանայք հանուն լավ կառավարման» ծրագիրն իրականացվում է ՀԿ Կենտրոնի կողմից: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է The BEARR Trust փոքր դրամաշնորհների շրջանակներում:

 

Ծրագրի նպատակն է՝ Խթանել  թիրախ համայնքներում  գենդերային հավասարակշիռ և կարիքահեն տեղական ինքնակառավարումը՝ համայնքային մասնակցային մոդելի ձևավորման միջոցով:

 

 

Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները՝

 

  • Համայնքային կարիքների ուսումնասիրություն՝ նախաձեռնող խմբի կողմից,
  • Նախաձեռնող խմբի անդամների կարողությունների զարգացում,
  • Բացահայտված կարիքների ինտեգրում թիրախ համայնքների տարեկան աշխատանքային պլաններում,
  • ԶԼՄ-ների և սոցիալական մեդիայի միջոցով գյուղաբնակ կանանց համար ստեղծել բարենպաստ միջավայր՝ որոշումների կայացման գործընթացում մասնակցություն ունենալու նպատակով