Հակակոռուպցիոն կրթություն Հայաստանում

Այս ծրագրով երիտասարդները`

– Կստանան գիտելիքներ կոռուպցիայի և դրա հետևանքների վերաբերյալ,
– Ձեռք կբերեն հմտություններ և համարձակություն կոռուպցիոն դռսևորումների դեմ բարձրաձայնելու և պայքարելու համար,
– Ձեռք կբերեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի քարոզարշավներ և միջոցառումներ պլանավորելու և իրականացնելու, ԶԼՄ-ներն մոբիլիզացնելու և քարոզարշավներում աջակցություն ապահովելու հմտություններ: