Programs

Result 54

Վանաձոր ԻնֆոՏուն. մեդիագրագիտության հաբ

«Վանաձոր ԻնֆոՏուն. մեդիագրագիտության հաբ» ծրագրի նպատակն է՝ Նպաստել Վանաձոր և Թումանյան համայնքներում բնակվող 14-25 տարեկան երիտասարդների մեդիագրագիտության մակարդակի բարձրարցմանը։   Ծրագրի խնդիրներն են՝ Բարելավել Վանաձոր և Թումանյան համայնքներում բնակվող 14-25 տարեկան առնվազն 60 երիտասարդների իմացությունն ու հմտությունները մեդիագրագիտության և քննադատական մտածողության վերաբերյալ՝ երկփուլ դասընթացաշարի միջոցով։ Զարգացնել և կիրառել մեդիագրագիտության թեմայով առնվազն 1 քվեստ-խաղ Վանաձոր քաղաքում։ […]

Տեսնել ավելին

ՔՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերության (ԳՄԸՀ/GIZ) կողմից իրականացվող, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական Միության կողմիցֆինանսավորվող «Քաղաքացաիական հասարակության զարգացում Արևելյան Գործընկերությաներկրներում» ծրագրի շրջանակներում «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն հանդես է գալիս որպես քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման մասով ծառայություն մատուցող կառույց։ Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում գործող ՔՀԿ-ների ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ կմասնակցեն կարողությունների զարգացման […]

Տեսնել ավելին

DeSIRe. «Հայաստանի և Վրաստանի բուհերում 21-րդ դարի աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ փափուկ հմտությունների զարգացում»

Ծրագիրը ղեկավարում է Վանաձորի պետական համալսարանը 18 գործընկեր համալսարանների, կազմակերպությունների և ասոցացված գործընկերների հետ Հայաստանից, Վրաստանից, Իսպանիայից, Ֆինլանդիայից, Իռլանդիայից և Գերմանիայից:   DeSIRe նախագծի հիմնական նպատակը Հայաստանում և Վրաստանում ազգային կրթական համակարգերի զարգացման խթանումն է, որը կապված է փափուկ հմտությունների վրա հիմնված դասավանդման և ուսուցման մեթոդաբանության, ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների հետ։ Նախագիծը նպատակ ունի 21-րդ դարի […]

Տեսնել ավելին

«Լավ Քաղաքացի» երիտասարդական հարթակ

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն իր Վանաձոր ԻնֆոՏուն երիտասարդական կենտրոնի ներքո 2023 թվականի ապրիլից սեփական ռեսուրսներով իրականացնում է «Լավ Քաղաքացի» երիտասարդական հարթակը։ «Լավ Քաղաքացի» երիտասարդական հարթակի նպատակն է զարգացնել Վանաձոր համայնքի երիտասարդների գիտելիքներն ու հմտությունները, որպես լավ քաղաքացիներ՝ ստեղծելով համայնքային երիտասարդ առաջնորդների և փոփոխություն բերողների (change makers) հարթակ։ Նման ուսուցողական հարթակները բարելավում են ակտիվ […]

Տեսնել ավելին

EmpowerHER. Լոռու մարզում Աշխատանքային իրավունքների նախաձեռնություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել կանանց և աղջիկների աշխատանքային իրավունքների իրազեկվածության բարձրացմանը։ Ծրագրի խնդիրներն են՝ Կրթության և սպասարկման ոլորտներում աշխատող կանանց և աղջիկների իրազեկվածության բարձրացում աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ: Կանանց աշխատանքային իրավունքների մասին տեղեկատվության տարածում հանրային քարոզարշավի միջոցով:   «EmpowerHER. Լոռու մարզում Աշխատանքային իրավունքների նախաձեռնությունը» իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի և Լոռու տարածաշրջանի զբոսաշրջության […]

Տեսնել ավելին

Մոդել Հայաստան

«Մոդել Հայաստան» Ծրագրի նպատակն է հզորացնել երիտասարդներին՝ բացառիկ հնարավորություն տալով նրանց ծանոթանալու և հատուկ կրթական մեթոդաբանության միջոցով անձամբ մասնակցելու կառավարման և որոշումների կայացման գործընթացներին։ Այս նախաձեռնությունը զինում է երիտասարդներին արժեքավոր գիտելիքներով և հմտություններով, որոնք նրանց հնարավորություն կտան ակտիվորեն մասնակցել իրենց երկրի ապագայի կերտման գործում։ Ծրագրային գործողություններ՝ «Մոդել Հայաստան» սիմուլյացիոն կրթական խաղի ստեղծում «Մոդել Հայաստան» սիմուլյացիոն […]

Տեսնել ավելին

ՔՀԿ-ները հանուն առաջընթացի

ՔՀԿ-ները հանուն առաջընթացի ծրագիրն (Ծրագիր) իրականացվում  է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է՝ խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը՝ ֆինանսական կենսունակության ապահովման, կազմակերպական կարողությունների զարգացման և քաղաքականության մշակման շուրջ երկխոսության միջոցով։   ԳՔՀ ծրագրի իրականացման տեսլականն է՝ տեղական կազմակերպություններին և  քաղաքացիական շարժումներ նախաձեռնողներին հնարավորություն տալ ամրապնդելու […]

Տեսնել ավելին

#CSOs4SLD. ՔՀԿ-ները հանուն կայուն տեղական զարգացման

Ծրագրի նպատակն է խթանել կայուն և ներառական տեղական զարգացմանը Հայաստանի տարբեր մարզերում դրամաշնորհների կառավարման, փորձի փոխանակման,  կարողությունների զարգացման, նորաստեղծ և ոչ փորձառու  ՔՀԿ ների և նախաձեռնող խմբերի տեսանելիության բարձրացման միջոցով՝ ներառելով կայուն համագործակցությունը տեղական դերակատարների հետ:   Ծրագրի հիմնական գործողությունները. Կարողությունների զարգացման գործողություններ շուրջ 60 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և նախաձեռնող խմբերի  համար : Փորձի փոխանակման […]

Տեսնել ավելին