Տեղի ունեցավ «Քաղաքացիության ինդեքս» հետազոտության ներկայացումը

Քաղաքացիության ինդեքսի ելակետային հետազոտությունը ներկայացնում է «քաղաքացիության զգացողության» պատկերը Ախուրյան համայնքում:

Մենք «քաղաքացիության զգացողությունը» մեկնաբանում ենք որպես զգացմունքների եւ սոցիալական նորմերի խառնուրդ, որը ներառում է համայնքին պատկանելու զգացումը, դրա պատշաճ գործառնության եւ ապագա զարգացման համար պատասխանատվության զգացումը, ինչպես նաեւ համայնքի անդամների եւ հաստատությունների վստահելիությունը եւ դրանց նկատմամբ վստահությունը՝ որպես համագործակցության նախապայման։

Նոյեմբերի 27-ին Ախուրյան բազմաբնակավայր համայնքի Վահրամաբերդ բնակավայրում տեղիունեցավ «CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված «Քաղաքացիության ինդեքս» հետազոտության արդյունքների ներկայացումը։

Միջոցառման սկզբում ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՀԿ Կենտրոնի նախագահ Արփինե Հակոբյանը, ով կարևորեց ինդեքսի իրականացումն ու քննարկումը հետազոտական համայնքի և տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցիչների հետ։

Հետազոտական թիմի ղեկավար Հասմիկ Թամամյանը ներկայացնելով հետազոտական արդյունքները, նշեց, որ հանդիպումը լավ հնարավորություն է համատեղ խոսելու քաղաքացիության զգացողության ընկալումների մասին լայն համատեքստում՝ Ախուրյան համայնքի օրինակով։

Միջոցառմանը մասնակցում էին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչ Եղիազար Դավթյանը, Ախուրյան համայնքի ղեկավար Զավեն Մանուկյանը, ՀՀ-ում գործող հետազոտական կառույցների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները։

 

 

«CapSLoc Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայիժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով:

«CapSLoc Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿի կողմից՝ «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի, «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿի, «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական ՀԿի և «Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական եւ խորհրդատվական կենտրոն» ՀԿի հետ համատեղ։