Services

Result 8

Գնահատումներ

Մենք իրականացնում ենք գնահատումներ հետևյալ ոլորտներում՝ Հասարակական կազմակերպությունների Կազմակերպական Կարողությունների գնահատում Հասարակական կազմակերպությունների Շահերի Պաշտպանության ոլորտում կարողությունների գնահատում Ծրագրի արդյունավետության գնահատում

Տեսնել ավելին

Տեխնիկական աջակցություն

Ինտերնետից և համակարգիչներից օգտվելու հնարավորություն Համակարգչի, պրոյեկտորի կամ այլ գույքի տրամադրում Կոնֆերանս դահլիճի, դասընթացների տարածքի տրամադրում

Տեսնել ավելին

Խորհրդատվություն

Կարողությունների զարգացում – Կազմակերպական զարգացում Քաղաքացիական հասարակություն – Կոալիցիաների և ցանցերի կառուցում – Շահերի պաշտպանություն Մասնակցային զարգացում – Մասնակցային ծրագրերի կազմում – Վերլուծական հմտություններ – Հետազոտության մեթոդներ Թիմի կառուցում Մարդկային ռեսուրսներ և արդյունավետ հաղորդակցություն աշխատավայրում Աշխատանքային ժողովների կառավարում Կազմակերպության Արտաքին միջավայր Ֆոնդհայթայթում Ծրագրի առաջարկ գրելու հմտություններ Ֆինանսական միջոցների կառավարում/Ֆինանսական պլանավորում Ծրագրերի կառավարում Ծրագրերի վերահսկում և […]

Տեսնել ավելին

Հետազոտություն

Հետազոտության ծրագրի կազմում Հարցաթերթիկի կազմում, ստուգում և կոդավորում Հարցաթերթիկների մուտքագրում EXCEL կամ SPSS Վերլուծության հաշվետվության պատրաստում

Տեսնել ավելին

Միջոցառման կազմակերպում

Կլոր սեղան –քննարկումներ Ժողովներ Ներկայացումներ Շնորհանդեսներ Ֆոկուս – խմբեր Օնլայն հեռարձակումներ Ֆիլմի դիտում – քննարկումներ Վեբինարներ Մամուլի ասուլիսներ Բացօթյա հանրային միջոցառումներ Կրթական-վրանային ճամբարներ Հեծանվային արշավներ

Տեսնել ավելին

Ուսուցանում

Կարողությունների զարգացում – Կազմակերպական Զարգացում Քաղաքացիական հասարակություն – Կոալիցիաների և ցանցերի կառուցում – Շահերի Պաշտպանություն Մասնակցային զարգացում – Մասնակցային ծրագրերի կազմում – Վերլուծական հմտություններ – Հետազոտության մեթոդներ Թիմի կառուցում Մարդկային ռեսուրսներ և արդյունավետ հաղորդակցություն աշխատավայրում Աշխատանքային ժողովների կառավարում Կազմակերպության Արտաքին միջավայր Ֆոնդհայթայթում Ծրագրի առաջարկ գրելու հմտություններ Ֆինանսական միջոցների կառավարում/Ֆինանսական պլանավորում Ծրագրերի կառավարում Ծրագրերի վերահսկում եւ […]

Տեսնել ավելին

Տարածք

Բովանդակությունը պատրաստման փուլում է

Տեսնել ավելին

Տեղեկատվություն

Տեղեկատվության, հայտարարությունների տարածում Հյուսիսային տարածաշրջանի ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

Տեսնել ավելին