Services

Result 8

INFORMATION

Տեղեկատվության, հայտարարությունների տարածում Հյուսիսային տարածաշրջանի ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

See more

TRAINING HALL

Բովանդակությունը պատրաստման փուլում է

See more

TRAINING

Կարողությունների զարգացում – Կազմակերպական Զարգացում Քաղաքացիական հասարակություն – Կոալիցիաների և ցանցերի կառուցում – Շահերի Պաշտպանություն Մասնակցային զարգացում – Մասնակցային ծրագրերի կազմում – Վերլուծական հմտություններ – Հետազոտության մեթոդներ Թիմի կառուցում Մարդկային ռեսուրսներ և արդյունավետ հաղորդակցություն աշխատավայրում Աշխատանքային ժողովների կառավարում Կազմակերպության Արտաքին միջավայր Ֆոնդհայթայթում Ծրագրի առաջարկ գրելու հմտություններ Ֆինանսական միջոցների կառավարում/Ֆինանսական պլանավորում Ծրագրերի կառավարում Ծրագրերի վերահսկում եւ […]

See more

EVENT ORGANIZATION

Բովանդակությունը պատրաստման փուլում է

See more

CONSULTATION

Բովանդակությունը պատրաստման փուլում է

See more

EVALUATION

Մենք իրականացնում ենք գնահատումներ հետևյալ ոլորտներում՝ Հասարակական կազմակերպությունների Կազմակերպական Կարողությունների գնահատում Հասարակական կազմակերպությունների Շահերի Պաշտպանության ոլորտում կարողությունների գնահատում Ծրագրի արդյունավետության գնահատում

See more

TECHNICAL SUPPORT

Printing and xerox Fax Internet and computer service Providing space for trainings, conferences and meetings

See more