Տեղի ունեցավ երկրորդ ՖԽ քննարկումը տեղական ԲԿԳ մոնիթորինգի նպատակով

Սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ին «Համայնքահեն մոնիտորինգ հանուն արդյունավետ տեղական ժողովրդավարության» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ երկրորդ ֆոկուս խմբային քննարկումը Վանաձոր քաղաքում։ 

Ֆոկուս խմբային քննարկմանը մասնակցում էին «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի, «Վիննեթ Վանաձոր» ՀԿ-ի, «Լուսաստղ» ԲՀԿ-ի, «Մենք» ՀԿ-ի, «Ռեստարտ Վանաձոր» ՀԿ-ի ներկայացուցիչները։

Ֆոկուս խմբային քննարկմանը անդրադարձ կատարվեց Վանաձոր-Գյումրի քաղաքների Բաց Կառավարման Գործընկերության նախաձեռնության գործողությունների ծրագրին, մասնավորապես, «Տեղական ԲԿԳ» գործողությունների ծրագրի շրջանակում Վանաձոր քաղաքի ստանձնած հանձնառություններին, ինչպես նաև դրանցում հասարակական ոլորտում ներգրավվածությանը։

ԲԿԳ հանձնառություններն են՝

  • Համայնքային ռեսուրսների թափանցիկ կառավարում
  • Ինտերակտիվ բյուջեի ներդնում.

Համայնքային բյուջեի թափանցիկության մակարդակի բարելավում՝ «բաց տվյալների»սկզբունքի հիման վրա:

  • Տեղեկատվության ապահովում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքայինկառույցների հասանելիության վերաբերյալ
  • Համայնքի զարգացման ծրագրի ինտերակտիվ էկրանի տեղադրում Վանաձորում և Գյումրիում
  • Քաղաքային «կանաչ» տրանսպորտ ապահովում։

           

Այս պահին «Համայնքահեն մոնիտորինգ հանուն արդյունավետ տեղական ժողովրդավարության» ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է տեղական գործողությունների պլանի պարտավորությունների գնահատում Երևան, Վանաձոր, Գյումրի և Արմավիր համայնքների համար՝հիմնականում կենտրոնանալով այն մոտեցումների վրա, որոնք կարող են ընդգրկուն ազդեցություն ունենալ ծրագրի ընթացքի վրա։