Քրիստինե Ղևոնդյան

Քրիստինե Ղևոնդյանի «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ում աշխատում է 2012 թվականի հունվար ամսից որպես գլխավոր հաշվապահ: Քրիստինեն կատարում է կազմակերպության հաշվապահական հաշվառում և ծրագրային ֆինանսական հաշվառում:Հանդիսանում է Հայաստանի Հաշվապահների և Աուդիտորների Ասոցիացիայի (ՀՀԱԱ) լիիրավ անդամ, ունի աուդիտի որակավորում, ինչպես նաև ստացել է կառավարման բաժնի մագիստրոսի որակավորում:

Նա հանդիսանում է «Բալանս» հաշվապահական կենտրոնի հիմնադիր-տնօրեն։