#CSOs4SLD. ՔՀԿ-ները հանուն կայուն տեղական զարգացման

Ծրագրի նպատակն է խթանել կայուն և ներառական տեղական զարգացմանը Հայաստանի տարբեր մարզերում դրամաշնորհների կառավարման, փորձի փոխանակման,  կարողությունների զարգացման, նորաստեղծ և ոչ փորձառու  ՔՀԿ ների և նախաձեռնող խմբերի տեսանելիության բարձրացման միջոցով՝ ներառելով կայուն համագործակցությունը տեղական դերակատարների հետ:

 

Ծրագրի հիմնական գործողությունները.

  1. Կարողությունների զարգացման գործողություններ շուրջ 60 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և նախաձեռնող խմբերի  համար :
  2. Փորձի փոխանակման գործողություններ շահառու ՔՀԿ-ների և տեղական ակտիվ դերակատարների միջև համագործակցության խթանման և ՔՀԿ-ների տեսանելիության բարձրացման համար:
  3. Դրամաշնորհային հնարավորություն ՔՀԿ-ների և նախաձեռնող խմբերի համար, երեք հիմնական ուղղություններով: