28 մանկապարտեզի ջերմամեկուսացում

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ նպաստել թիրախ համայնքում էներգաարդյունավետության մշակույթի տարածմանը։

 

Ծրագրի ենթանպատակներն են՝

  • Բարձրացնել համայնքի էնգաարդյունավետությունը,
  • Ձևավորել էներգաարդյունավետ վարքագիծ համայնքի շահառուների մոտ։

 

Ծրագրի շրջանակներում ակնկալվող արդյունքները՝

  • Փոխարինվել է 32,17 մոչ շարժական պատուհան (չափման մեթոդ՝ դիտարկում)
  • Փոխարինվել է 3,8 մ շարժական պատուհան (չափման մեթոդ՝ դիտարկում)
  • Տեղադրվել է նոր՝ մետաղապլաստե մուտքի դուռ՝ 5 մչափի (չափման մեթոդ՝ դիտարկում)
  • Կազմակերպվել է տեղեկատվական հանդիպում 20 շահառուների համար էներգաարդյունավետության թեմայով (չափման մեթոդ՝ գրանցման թերթիկ)

 

 

Ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից «Ազգային սոցիալական բնակարանային ասոցացիա» (ԱՍԲԱ) հիմնադրամի «ԵՄ–ն քաղաքացիական հասարակությանը. Էներգաարդյունավետությունը Հայաստանի համայնքներում» ծրագրի ենթադրամաշնորհի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից։