Թափուր հաստիք․ Մոնիտորինգի, գնահատման և ուսուցման մասնագետ

«ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն փնտրում է նոր աշխատակից «CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» Ծրագրի թիմին միանալու համար։

Մոնիտորինգի, գնահատման և ուսուցման մասնագետի գործառույթներին և նրան ներկայացվող պահանջներին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ստորև ներկայացված աշխատանքի տեխնիկական նկարագրից (TOR)․

Աշխատանքի տևողություն` 35 ամիս (փետրվար, 2023 – հունվար, 2026թ.)

Աշխատանքային ժամեր` 09։00 – 18։00 (օրական 8 ժամ, 1 ժամ ընդմիջում)

Աշխատանքի վայր՝ ք․ Վանաձոր 

Աշխատանքի նկարագրություն.

ՀԿ Կենտրոնի կողմից իրականացվող «CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագրի շրջանակներում մոնիտորինգի, գնահատման և ուսուցման մասնագետի պարտականությունների կատարում:

Հաշվետու է` «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ, Ծրագրի ղեկավարին

Աշխատանքային պարտականություններ․

Ծրագրային`

 1. Աշխատանքային պայմանագրի ստորագրումից հետո 30 օրվա ընթացքում պատրաստել Ծրագրի մոնիտորինգի, գնահատման և ուսուցման (ՄԳՈւ/MEL) նախնական Պլանը՝ համաձայն ՀԿ Կենտրոնի և դոնոր կազմակերպության պահանջների, ստանդարտների և ձևաչափերի և ներկայացնել Ծրագրի ղեկավարին՝ հաստատման համար։
 2. Մշակել և պարբերաբար թարմացնել Ծրագրի համապարփակ ՄԳՈւ/MEL պլանը և կանոնավոր կերպով վերահսկել դրա իրականացումը ծրագրի պլանավորված գործողությունների և նախագծված նպատակների և ցուցանիշների նկատմամբ:
 3. Աջակցել Ծրագրի ղեկավարին Ծրագրի մոնիտորինգի, գնահատման և ուսուցման գործընթացի նախագծման և վերահսկման գործում:

Ընդհանուր`

 1. Վերահսկել «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից ֆինանսավորված ենթադրամաշնորհները` ՀՀ օրենսդրության և դոնոր կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան:
 2. Վերանայել և վերլուծել ենթադրամաշնորհներ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը:
 3. Ենթադրամաշնորհներ իրականացնող կազմակերպություններին տրամադրել խորհրդատվություն՝ վերահսկման և գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների ամբողջական հավաքագրման հետ կապված:
 4. Պատրաստել ենթադրամաշնորհների վերահսկման գրաֆիկ:
 5. Պլանավորված պարբերականությամբ այցելություններ կատարել ծրագրի թիրախ տարածք` վերահսկման նպատակով:
 6. Վերահսկման արդյունքների մասին հաշվետվություններ պատրաստել և ներկայացնել ծրագրի ղեկավարին:
 7. Կատարել ծրագրի միջանկյալ և վերջնական տարեկան գնահատումները, պատրաստել հաշվետվություններ և ներկայացնել ծրագրի ղեկավարին։
 8. Մշակել մոնիտորինգի և գնահատման հաշվետվությունների ստանդարտներ, ձևաթերթիկներ:

 

Այլ պարտականություններ`

 1. Մասնակցել ՀԿ-ի ռազմավարության մշակմանը,
 2. Աջակցել ՀԿ Կենտրոնի աշխատակազմին կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերում, դասընթացների, հանդիպումների, այլ միջոցառումների իրականացման հարցում,
 3. Ըստ անհրաժեշտության և պահանջի` ստանձնել այլ պարտականություններ ՀԿ-ում։

Մոնիտորինգի, գնահատման և ուսուցման մասնագետին ներկայացվող անհրաժեշտ կարողությունների պահանջները.

 1. Բարձրագույն կրթություն կառավարման, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում,
 2. Դրամաշնորհների և ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման փորձառություն,
 3. Ուսուցման գործընթացների կազմակերպման և վարման փորձառություն,
 4. Հաղորդակցման և դժվարին իրավիճակներում կողմնորոշման հմտություն,
 5. Ինքնուրույն, ինչպես նաև որպես թիմի անդամ աշխատելու ունակություն,
 6. Ճշտապահություն ու մանրամասների նկատմամբ ուշադիր վերաբերմունք, վերլուծական կարողություն,
 7. Տվյալների բազաների հետ աշխատելու կարողություն,
 8. Համակարգչային հիմնարար գիտելիքներ,
 9. Հայերեն լեզվի գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն,
 10. Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գրավոր և բանավոր գերազանց հաղորդակցման կարողությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 11. Ծրագրային և ֆինանսական փաստաթղթերի հետ աշխատանքի, ստուգման, հաշվետվությունների կազմման փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 12. Հասարակական ոլորտում աշխատանքային փորձառությունը կդիտվի որպես առավելություն։

 

Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է ngoc.csd.ngo@gmail.com էլ. փոստի հասցեով ուղարկել ստորև նշված փաստաթղթերը, նամակի վերնագրի տողում նշելով «Մոնիտորինգի, գնահատման և ուսուցման մասնագետ – Հետաքրքրության հայտ»`

 1. ինքնակենսագրություն (CV)
 2. հետաքրքրության նամակ
 3. պահանջվող փորձառության մասին հավաստող փաստաթղթեր (զեկույցներ, հաշվետվություններ, այլ)՝ վերջին երեք տարիների կտրվածքով

 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ` 2023թ., փետրվարի 5 (ժամը՝ 23։59): 

 

Ոչ ամբողջական և վերջնաժամկետի խախտմամբ ուղարկված հայտերը չեն դիտարկվի:

 

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել ngoc.csd.ngo@gmail.com էլ.փոստով կամ զանգահարել +374 91-74-33-15 հեռախոսահամարով: