Տեխնիկական աջակցություն

  • Ինտերնետից և համակարգիչներից օգտվելու հնարավորություն
  • Համակարգչի, պրոյեկտորի կամ այլ գույքի տրամադրում
  • Կոնֆերանս դահլիճի, դասընթացների տարածքի տրամադրում