Հետազոտություն

  • Հետազոտության ծրագրի կազմում
  • Հարցաթերթիկի կազմում, ստուգում և կոդավորում
  • Հարցաթերթիկների մուտքագրում EXCEL կամ SPSS
  • Վերլուծության հաշվետվության պատրաստում