Գնահատումներ

Մենք իրականացնում ենք գնահատումներ հետևյալ ոլորտներում՝

  • Հասարակական կազմակերպությունների Կազմակերպական Կարողությունների գնահատում
  • Հասարակական կազմակերպությունների Շահերի Պաշտպանության ոլորտում կարողությունների գնահատում
  • Ծրագրի արդյունավետության գնահատում