«Մեկ անձից իրականացվող գնումների ծավալները եվ մրցակցային ձեվի ընտրության այլընտրանքային հնարավորությունները» հետազոտության զեկույց