«Մասնագիտական կողմնորոշում» Հետազոտություն (ԼԶԿ)

Հետազոտությունը պատրաստվել է «Լոռու Զարգացման Կենտրոն» ՀԿ-ի «Զարգացած կարողություններով դեպի զարգացող աշխարհ» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել է «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից՝ «ՀԿ ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում։

Նպատակը` Առաջարկել Գարգառ, Գյուլագարակ, Ձորագյուղ և Վահագնի համայնքներում երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման խնդրի լուծման առավել արդյունավետ գործող մոդել։

Խնդիրները

• Ուսումնասիրել թիրախ համայնքներում բարձրագույն կրթություն ունեցող գործազուրկ երիտասարդների գործազրկության պատճառները,

• Ուսումնասիրել թիրախ համայնքներում միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ստացած երիտասարդների մասնագիտական ընտրության պատճառները,

• Բացահայտել թիրախ համայնքներում մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների առկայությունը,

• Պարզել՝ թիրախ համայնքներում ուսուցիչների կողմից կազմակերպվել են մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ, թե ոչ

• Ուսումնասիրել աշխատաշուկայի ծավալը թիրախ համայնքներում,

• Ուսումնասիրել թիրախ համայնքներում 17-30 տարեկան երիտասարդների ծնողների կրթական մակարդակը,

• Ուսումնասիրել երիտասարդների միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն չստանալու պատճառները,

• Պարզել, թե երիտասարդները որքանով են մոտիվացված մասնակցելու մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների։

• Պարզել թիրախ համայնքի բնակիչներիր կարծիքը մասնագիտական կողմնորոշման առավել արդյունավետ տարբերակների վերաբերյալ: