Ախուրյան համայնքի ակտիվների գույքագրում և քարտեզագրում

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է «CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագրի շրջանակներում ՀԿ Կենտրոնի պատվերով՝ «Պրոդեֆորմ» ՍՊԸ-ի կողմից։
Այս հաշվետվությունը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով։ Հետազոտության բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

 

Ակտիվների գույքագրման և քարտեզագրման փաստաթղթերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ