Տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցությունը Սպիտակի տարածաշրջանում

Զեկույցը հասանելի է այստեղ