Վանաձորի երիտասարդական իրավիճակի վերլությունյան զեկույց – 2018

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերպության կողմից «Վանաձորի տեղական երիտասարդական քաղաքականության մշակում»՝ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում տրամադրված ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում՝ Վանաձորի համայնքապետարանի հետ գործընկերությամբ։1 «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» տարածաշրջանային ծրագիրն (2018-2020թթ․) իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ հետևյալ երեք երկրներում՝ Հայաստան, Վրաստան և Ուկրաինա։ Ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից՝ ՕքսԵՋեն հիմնադրամի հետ համագործակցաբար:

2. Մեթոդաբանություն
Հետազոտությունն իրականացվել է քանակական և որակական մեթոդների համադրմամբ: Որպես քանակական մեթոդ իրականացվել է առցանց հարցում Վանաձորի 15-35 տարեկան երիտասարդների շրջանում, որտեղ.
 Ընտրանքային համախմբությունը՝ 193 հարցվող
 Անկեղծության մակարդակ՝ 95%
 Ընտրանքի սխալ՝ 6%
Որպես տեղեկատվության հավաքագրման որակական մեթոդ իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ.
 Վանաձորի թվով 12 երիտասարդների մասնակցությամբ, որտեղ ապահովվել է տարբեր խմբերի երիտասարդների մասնակցություն (ուսանող, գործազուրկ, աշխատող, ինքնազբաղ և այլն)
 Վանաձորի թվով 13 ոլորտային փորձագետների մասնակցությամբ, որտեղ ներկա են եղել մասնավոր հատվածից 2, պետական հատվածից 4 և քաղաքացիական հասարակության հատվածից 7 ներկայացուցիչներ։

 

Զեկույցը հասանելի է այստեղ