ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳԵՆԴԵՐԱԶԳԱՅՈՒՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

Հետազոտությունն իրականացվել է « Կանայք հանուն լավ կառավարման » ծրագ րի շրջանակներում « Կանայք հանուն լավ կառավարման » ծրագիրն իրականացվում է ՀԿ Կենտրոնի կողմից:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է The BEARR Trust փոքր դրամաշնորհների շրջանակներում Հետազոտությունն իրականացրել են Մեծ Պարնի համայնքի երիտասարդական նախաձեռնող խմբի կողմից։

Հետազոտության նպատակն է պարզել Մեծ Պարնի համայնքի առավել կարևոր հիմնախնդիրները, բնակչության մոտեցո ւմը լուծում պահանջող հիմնախնդիրների առաջնահերթություններին, տարբերակել այդ առաջնահերթությունները կախված սեռից և տարիքից , չափել տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը։

Հետազոտությունն իրականացվել է 18 տարեկանից բարձր բնակչության շրջ անում , հարցաթերթի հիման վրա՝ դեմ առ դեմ հարցման միջոցով