ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔՀԿ-ՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ – ՀԲԸՄ

Սույն գնահատումը Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամն իրականացրել է 2017
թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին՝ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) կողմից Եվրասիա
համագործակցություն հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվող և Եվրամիության (ԵՄ) կողմից ֆինանսավորվող
«ՔՀ Կամուրջ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է՝ ամրապնդել հայաստանյան քաղաքացիական
հասարակության կարողությունները, որպեսզի վերջիններս արդյունավետ ներդրում ունենան Հայաստանում
որոշումների կայացման գործընթացում