Կամավորների հետ աշխատանքի ընթացակարգ ՔՀԿ-ների համար

Կամավորների հետ աշխատանքի սույն ընթացակարգը մշակվել է ՀԿ Կենտրոնի կողմից։
Այն նպատակ ունի աջակցելու քաղաքացիական հասարակության կառույցներին, որպեսզի ավելի կազմակրպված կարողանան աշխատել կամավորների հետ։

Ընթացակարգը կարող եք գտնել այստեղ