Լոռի և Տավուշ մարզերում` քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացներում կանանց և երիտասարդների արդյունավետ ներգրավման խնդիրների և կարիքների գնահատման արդյունքները

Հետազոտությունը պատրաստվել է 2011 թվականին ՀԿ Կենտրոնի «Կանանց եւ երիտասարդների առաջնորդության կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում։