ԴՍԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳԵՆԴԵՐԱԶԳԱՅՈՒՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

Հետազոտությունն իրականացրել են Դսեղ համայնքի երիտասարդական նախաձեռնող խմբի կողմից:

Հետազոտության նպատակն է պարզել Դսեղ համայնքի առավել կարևոր հիմնախնդիրները, բնակչության մոտեցումը լուծում պահանջող հիմնախնդիրների առաջնահերթություններին, տարբերակել այդ առաջնահերթությունները կախված սեռից և տարիքից, չափել տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը:

Հետազոտությունն իրականացվել է 18 տարեկանից բարձր բնակչության շրջանում, հարցաթերթի հիման վրա՝ դեմ առ դեմ հարցման միջոցով: