Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման մրցույթ | ԿԿՀԶ-ՀԿԿ ՔՀԶ ՀԿ-ԱՊՁԲ-04/2024

«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում ծրագրի շրջանակներում փնտրում է մատակարար կազմակերություններ, որոնք կմատակարարեն գրասենյակային կահույք Ախուրյան համայնքի բնակավայրերում համայնքային կենտրոնները կահավորելու համար։

Մրցույթի մասնակիցները պետք է  ուսումնասիրեն սույն մրցութային փաստաթղթերի փաթեթում պարունակվող հրահանգները, ձևերը, մասնագրերը, ինչպես նաև համապատասխանեն դրանց: Եթե ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը պարունակող մրցութային հայտը չի ներկայացվում սահմանված ժամկետում, ապա դա հանգեցնում է հայտի մերժմանը:

 

Մրցույթի բոլոր փաստաթղթերը հասանելի են ԱՅՍՏԵՂ :

 

ԱՄՍԱԹԻՎ ԺԱՄ
Մրցույթի մասնակցի կողմից պարզաբանումներ խնդրելու վերջնաժամկետ 18․04․2024թ․ 18։00
Վերջին ամսաթիվը, երբ Պատվիրատուի կազմակերպության կողմից պարզաբանումներ են ներկայացվում 23․04․2024թ․ 18։00
Մրցութային հայտերի  ներկայացման վերջնաժամկետ 25․04․2024թ․ 17։00
Մրցույթի  հաղթող մասնակցի առնչությամբ որոշման ծանուցում (նախատեսվող) 02․05․2024թ․ 17։00
Պայմանագրի ստորագրում (նախատեսվող) 03-06․05․2024թ․ —-

 

 

 

 

«CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով:

«CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից՝ «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի, «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ի, «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական ՀԿ-ի և «Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական եւ խորհրդատվական կենտրոն» ՀԿ-ի հետ համատեղ։