Փոփոխությունների հզորացում. ՔՀԿ-ներ և գլոբալ օրակարգ 2030

ՀԿ Կենտրոնի նախագահ Արփինե Հակոբյանը նոյեմբերի 9-ին առցանց մասնակցել է «Փոփոխությունների հզորացում. ՔՀԿ-ներ և գլոբալ օրակարգ 2030» թեմայով միջոցառմանը, որն իրականացվում էր Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) կողմից։

Արփինեն ելույթով հանդես է եկել և խոսել Կայուն զարգացման նպատակների և դրանց տեղայնացման վերաբերյալ՝ բերելով օրինակներ Հայաստանում ԿԶՆ ներդրման և տեղական մակարդակում կյանքի կոչման վերաբերյալ։