Տեղի ունեցավ «ՀԿ ֆինանսական պլանավորում, հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ» թեմայով դասընթացը

 

Ահա և ավարտին մոտեցավ «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում մատուցվող դասընթացների շարքը, որն ուղղված էր թիրախ մարզերի ՔՀ կառույցների կազմակերպական կարողությունների զարգացմանը:

Վերջին՝ «ՀԿ ֆինանսական պլանավորում, հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ» թեմայով դասընթացը նպատակ էր հետապնդում մասնակիցների ներկայացնել Ֆինանսական պլանավորման և Ծրագրերի ֆինանսական կառավարման մեխանիզմները, կարգերը, ինչպես նաև բյուջեի կազմման և տնօրինման, հաշվապահական հաշվառման հիմունքները:

 

Դասընթացը հնարավոր է դարձել իրականացնել ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինասավորմամբ «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում: