Վահագնի համայնքի առցանց քարտեզ (ՀաՄաՏեղ)

Վահագնի համայնքի երիտասարդների համար կազմակերպված դասընթացների և աշխատարանների արդյունքում փորձագետի աջակցությամբ երիտասարդները քարտեզագրել են համայնքը և ստեղծել առցանց քարտեզ, որտեղ զետեղված են համայնքի բոլոր ռեսուրսները։

Քարտեզը ստեղծվել է ՀԿ Կենտրոնի Վանաձոր ԻնֆոՏան ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում։