Ստորագրվեց փոխգործակցության հուշագիր ուղղված էներգաարդյունավետության ոլորտին

Այսօր՝ մայիսի 7-ին Վանաձորի համայնքապետարանում տեղի ունեցավ «էներգախնայողությունը Հայաստանի համայնքներում» – Փոխգործակցության հուշագրի ստորագրման միջոցառումը «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի և Վանաձորի համայնքապետարանի միջև։

Հուշագրիը հաստատում է, որ կողմերն արտահայտում են միմյանց հետ համագործակցելու պատրաստակամություն և ձգտումներ Վանաձոր համայնքի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացման նպատակով, ծրագրերի արդյունավետ իրականացման համար:

 

Կողմերը պայմանավորվում են համագործակցել սույն համաձայնագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան, Կողմերի համար ընդունելի ձևաչափով համայնքում էներգետիկ արդյունավետության բարելավմանն ուղղված, համաձայնագրում նշված նպատակների իրականացման համար:

 

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • Հանրային իրազեկվածության բարձրացում,
  • Հանրային կառույցների էներգաարդյունավետության բարելավում,
  • Բնակարանային ֆոնդի էներգաարդյունավետության բարելավում,
  • Էներգախնայող փողոցային լուսավորություն,
  • Այլընտրանքային էներգիայի օգտագործում,
  • Վանաձորի էներգաարդյունավետության պլանից բխող այլ փոխհամաձայնեցված գործունեություն։

 

 

ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կողմերը պարտավորվում են ձեռնարկել բոլոր միջոցները սույն համաձայնագրով ստանձնած իրենց պարտականությունները բարեխղճորեն, Կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու համար: Սույն համաձայնագիրը Կողմերից ոչ մեկի համար ֆինանսական պարտավորություններ չի առաջացնում:

 

Հուշագիրը հասանելի է այստեղ՝ Հուշագիր

https://old.ngoc.am/wp-content/uploads/2019/05/%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80-%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6.pdf