Հաջողության պատմություններ ․ «Հակազդել զարգացմամբ/CDp» ծրագիր

պատճառով եկամտի աղբյուրը կորցրած քաղաքացիների, հատկապես երիտասարդների տնտեսական կարգավիճակի բարելավմանը:

 

 

Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են կարողությունների զարգացման դասընթացներ, որոնց ընթացքում մասնակիցները զարգացրել են իրենց գիտելիքները ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ։ Դասընթացների ավարտին կազմակերպվել է StartUp գաղափարների մրցույթ մասնակից երիտասարդների շրջանում, ովքեր ներկայացրել են իրենց բիզնես գաղափարները։ Մրցույթի արդյունքում ընտվրել է երկու բիզնես գաղափար, որոնք ստացել են ֆինանսական աջակցություն՝ յուրաքանչյուրը 1 մլն ՀՀ դրամի չափով։ Իրենց բիզնես գաղափարն իրականացնելիս հաղթող մասնակիցներին կցվել են նաև փորձառու մենթորներ, ովքեր աջակցել են նրանց, օգնել ստեղծել ֆինանսական պլան, բիզնես պլան, մարքեթինգային մոտեցումներ և այլն։

 

Այս առցանց տեղեկագրում ձեզ ենք ներկայացնում հաղթող երկու նախագծերն ու մասնակից մյուս երիտասարդների այն գաղափարները, որոնց հեղինակները ցանկացել են ընդգրկվել այս տեղեկագրի մեջ։

 

ԴԻՏԵԼ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ

http://vanadzorinfotun.tilda.ws/cdp