ԵՂԵԳՆՈՒՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾԻՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հետազոտությունը իրականացվել է Եղեգնուտ համայնքում։ Հետազոտական գործնական հմտությունների զարգացման նպատակով հետազոտության իրականացման ողջ ընթացքում ներգրավված են եղել ծրագրի մասնակից երիտասարդները:

Եղեգնուտ համայնքում իրականացրած հանրային կարծքի հետազոտության նպատակն էր պարզել Եղեգնուտ համայնքի` լուծում պահանջող հիմնախնդիրները և բնակիչների առաջնահերթությունները, չափելու ՏԻՄ-բնակչություն համագործակցության չափը և վերաբերմունքը համայնքների խոշորացման գործընթացին։  Հետազոտությունն իրականացվել է 16 տարեկանից բարձր բնակչության շրջանում, հարցաթերթի հիման վրա՝ դեմ առ դեմ հարցման միջոցով:

Կարդալ Հետազոտական զեկույց Եղեգնուտ համայնքի