՛՛Շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների պլան՛՛ դասընթացների շարք

Դեկտեմբերի 20-ին ՀԿ Կենտրոնի ՛՛Հզորացված ՔՀԿ-ներ հանուն կայուն բնապահպանության ծրագրի շրջանակներում՛՛ տեղի ունեցավ ՛՛Շրջակամ միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների պլան՛՛ դասընթացների շարքի 7-րդ և վերջին հանդիպումը: Բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ստացան մասնակցության վկայականներ:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության «Բնապահպանական կառավառման հզորացում ոչ-կառավարական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացվում է ՄԱԶԾ/ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի միջոցով:

Նկարներ