Գնահատումներ

Մենք իրականացնում ենք գնահատումներ հետևյալ ոլորտներում՝

 

 

– Հասարակական կազմակերպությունների Կազմակերպական Կարողությունների գնահատում
– Հասարակական կազմակերպությունների Շահերի Պաշտպանության ոլորտում կարողությունների գնահատում
– Ծրագրի արդյունավետության գնահատում

Վերջին նորություններ