Ընթացիկ ծրագրեր

    Ծրագրի նպատակն է՝ Կազմակերպել և իրականացնել դրամաշնորհային վարչարարություն GIZ-ի և ՄԱԶԾ-ի շահառուների համար՝ նպաստելով կանանց հզորացմանը, քաղաքացիների մասնակցությանը, տվյալների վրա հիմնված պլանավորմանը, թափանցիկությանը և հաշվետվողականությանը Հայաստանի տարբեր մարզերի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև նպաստել փորձի փոխանակմանը, կարողությունների զարգացմանն ու շահառու կանանց տեսանելիության բարձրացմանը:   Ծրագրի արդյունքներն են՝ 1. Կազմակերպվում է առնվազն 2 կողմնորոշիչ հանդիպում շահառուների հետ։ 2. Տրամադրվում է փորձագիտական ​​աջակցություն՝ մինչև 30 դրամաշնորհային ծրագրեր մշակելու համար։ 3. Մինչև 30 ծրագրեր ֆինանսավորվում և իրականացվում են իրենց համայնքներում՝ ՏԻՄ-երում ներգրավված կանանց կողմից: 4. Հաջողությամբ իրականացվում և վերահսկվում են մինչև 30 ծրագրեր: 5. Ներկայացվում է մինչև 30 ծրագրի հաշվետվություն։ 6. Մինչև 30 ծրագրերի տեսանելիությունն ապահովվում է առցանց և օֆլայն մեթոդներով (համայնքների կայքեր, ՄԱԶԾ և Համայնքի fb էջեր, տարբեր հանդիպումների մասնակցություն և այլն)։ 7. Մինչև 15 ռադիոհաղորդումների հեռարձակում Հայաստանի հանրային ռադիոյով։ 8. Կազմակերպվում է առնվազն 6 աշխատանքային լանչ/փորձի փոխանակման միջոցառում։ 9. Կազմակերպվում է 1 ուսումնական ճամփորդություն Հարավ-Հյուսիս։ 10. Կազմակերպվում է 1 եզրափակիչ միջոցառում՝ ներկայացնելու ձեռքբերումները, խթանելու փորձի փոխանակումը, ներկայացնելու մարտահրավերները և քաղած դասերը:     «Աջակցություն դրամաշնորհների կառավարման գործընթացին կանանց հզորացման համար» ծրագիրն իրականացվում է ՀԿ Կենտրոնի կողմից՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) կողմից իրականացվող «Լավ ավելին ...
«ԲյուջեՏաՎարիր» Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզում տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների ներգրավվածության բարձրացմանը:   Խնդիրներն են՝ Համայնքային զարգացման ծրագրերի և բյուջետային գործընթացի վերաբերյալ բնակչության տեղեկացվածության բարձրացում՝ թեմատիկ ինտելեկտուալ խաղի ընդլայնման և Լոռու մարզի բոլոր համայնքներում ներդրման միջոցով: Բնակչության ներգրավվածության բարձրացում զարգացման ծրագրերի և համայնքային բյուջեի ձևավորման տարբեր փուլերում; ՏԻՄ-բնակչություն երկխոսության ձևավորում համայնքային կյանքի կառավարման գործընթացում:   Ծրագրի թիրախային խումբ/շահառուներ. Ծրագրի թիրախային խումբը/շահառուներն են առնվազն 350 համայնքի բնակիչ 7 բազմաբնակարան համայնքից՝ հաշվի առնելով գենդերային ընդգրկվածությունը:     «ԲյուջեՏաՎարիր» ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից ՄԱԶԾ «Կանայք և երիտասարդները նորարար տեղական զարգացման գործընթացներում» ծրագրի շրջանակներում։ ՄԱԶԾ «Կանայք և երիտասարդները նորարար տեղական զարգացման գործընթացներում» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից և իրականցվում է ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համագործակցությամբ։   ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն 2021 թվականի օգոստոսից մեկնարկել է «Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ Վերաիմաստավորելով» ծրագիրը։      Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզի երիտասարդների, ուսուցիչների և արվեստագետների կարողությունների զարգացմանն ու ինքնադրսևորմանը՝ ստեղծելով նպաստավոր միջավայր։     Ծրագրի խնդիրներն են՝ Խնդիր 1․ Աջակցել Լոռու մարզի հանրային տարածքների կառավարման ոլորտի բարելավմանը՝ քաղաքացիական և հետաքննական լրագրության ոլորտներում երիտասարդների կարողությունների զարգացմանը, շահերի բախման հնարավոր դեպքերի բացահայտման և հանրայնացման միջոցով։ Խնդիր 2․ Աջակցել երիտասարդների ստեղծարարության զարգացմանը՝ գրագողության բացառման և կրթության արդյունքների չափելիության բարձրացման համար։ Խնդիր 3․ Խթանել երիտասարդ արվեստագետների ինքնադրսևորումը՝ խորհրդային Վանաձորի վերաիմաստավորման և հանրայնացման միջոցով։ Խնդիր 4․ Խթանել Վանաձորում բռնության դեմ պայքարում երիտասարդների և ուսուցիչների ակտիվ սոցիալական դերակատարման համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծմանը։       «Վանաձոր ԻնֆոՏուն․ վերաիմաստավորելով» ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից «Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» ծրագրի շրջանակում։ «Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» ծրագիրն իրականացվում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից Շվեդիայի միջազգային զարգացման գործակալության, Սիդայի աջակցությամբ։     ավելին ...
  Ծրագրի թիրախ համայնքներն են՝ 7 խոշորացված համայնքներ․ Ապարան, Արենի, Չարենցավան, Մեղրաձոր, Ախթալա, Ալավերդի, Շողակաթ   Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Աջակցել տեղական ինքնակառավարման զարգացմանը՝ համայնքային մակարդակում քաղաքացիների մասնակցության խթանման միջոցով:   Ծրագրի խնդիրներն են՝ 7 խոշորացված համայնքապետարանների բնակիչների շրջանում բարձրացնել սեփականատիրական զգացումը համայնքային կյանքի բարելավման մեջ, Խթանել երկխոսությունը 7 խոշորացված համայնքների բնակիչների և ՏԻՄ-երի միջև, Բարելավել հանրային մասնակցության պրակտիկան 7 խոշորացված համայնքներում:   Ծրագրի արդյունքներն են՝ Խոշորացված 7 համայնքների բնակիչները համայնքային կառավարման գործընթացներում ցուցաբերում են նախաձեռնողական և պատասխանատու վերաբերմունք: Խոշորացված 7 համայնքների բնակիչներն ու ինքնակառավարման մարմինները համատեղ որոշումներ են կայացնում և համայնքների զարգացմանն ուղղված գործողություններ են իրականացնում, Հանրային մասնակցությունն ուժի մեջ է մտնում մասնակցային կառավարման մեխանիզմների միջոցով՝ 7 խոշորացված համայնքապետարաններում։           «Համայնքի ուժը» ծրագիրն իրականացնում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) կողմից իրականացվող «Լավ կառավարում հանուն տեղական զարգացման Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում՝ Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության (ՇԶՀԳ) համաֆինանսավորմամբ:     ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերությունը (ՀԿ Կենտրոն) «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության (ԻԱԿ), «Համայնքը և երիտասարդները» երիտասարդական և խորհրդատվական հասարակական կազմակերպության հետ միասին (այսուհետև՝ TAAP–ի գործընկերներ) իրականացնում է «Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» (TAAP) ծրագիրը, որը մեկնարկել է 2021թ․-ի հունիսին՝ մեկ տարի տևողությամբ։ Ծրագիրն իրականացվում է «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակում՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և ԴԱՏԱ ծրագրի գործընկերների կողմից։   Ներկայումս ՀՀ հանրային միջոցների թափանցիկության, հասանելիության և հաշվետվողականության ապահովման գործընթացում հիմնախնդիրների վերհանումն ու դրանց առավել արդյունավետ գործառնումը նոր ուղիներ է հարթում երկրի զարգացման համար: Մասնավորապես, հանրային միջոցների նպատակային և արդյունավետ կառավարման համար հարկավոր է առաջնահերթությունների հստակ սահմանում՝հիմնված հիմնախնդիրների մասնակցային գնահատման  վրա:   TAAP ծրագրի նպատակն է նպաստել պետական գնումների համակարգի կառավարման բարելավմանը և կազմակերպման մատչելիությանը:   TAAP խնդիրներն են՝ աջակցել գնումների գործընթացի կազմակերպման բարելավմանը՝ խոչընդոտների վերհանման և լուծումների առաջարկների միջոցով և նպաստել քաղաքականությունների օրակարգում մշակված բարեփոխումների փաթեթի ներմուծմանը։   TAAP ծրագրի շրջանակում, կոնսորցիումը նախատեսում է իրականացնել․ Հանրային գնումների օրենսդրության, քաղաքականությունների և իրականացման գործընթացի համապարփակ հետազոտություն/վերլուծություն, Վերլուծության ավելին ...

Ընթացիկ ծրագրեր

  «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «ԱՐԱՄԱԶԴ. ՍՄԱՐԹ» ծրագրի շրջանակներում «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն իրականացնում է «Միջոլորտային ցանցի հզորացում հանուն համայնքի զարգացման նախաձեռնություն»-ը, որի նպատակն է՝ ձևավորված միջոլորտային ցանցի հզորացում՝ ռազմավարության մշակման և կարողությունների զարգացման ավելին ...
Ծրագրի նպատակն է նպաստել COVID-19 համաճարակի պատճառով եկամտի աղբյուրը կորցրած քաղաքացիների, հատկապես երիտասարդների տնտեսական կարգավիճակի բարելավմանը:   Ծրագրի խնդիրներն են․  զարգացնել շահառուների կարողությունները ձեռնարկատիրության ոլորտում,  աջակցել առնվազն երկու բիզնես նախագծերի ստեղծմանը, ավելին ...
Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի Լոռու մարզային դպրոցներն համակարգվում են «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից։     Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորումը (ՀՖՄ), Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) և Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման ավելին ...
  Ծրագրի նպատակն է՝ խթանել Գյուլագարակ (Գյուլագարակ, Ամրակից, Գարգառ, Կուրթան, Հոբարձի, Պուշկինո և Վարդաբլուր գյուղերը) և Լոռի Բերդ (Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ և Լոռի Բերդ գյուղերը) խոշորացված համայնքների  զբոսաշրջությունը՝  համայնքային ռեսուրսների ավելին ...
    ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակը, շարունակաբար աշխատելով կանանց քաղաքական հզորացման ոլորտում, խթանում է կանանց առաջնորդության առաջխաղացումը և տեղական իշխանություններին՝ տեղական որոշումների կայացման և զարգացման գործընթացներում:   Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության ավելին ...
  «Նպաստելով թվային երիտասարդական աշխատանքին և շարունակական կրթությանը» ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ     Ոչ ֆորմալ կրթությունը գնալով դառնում է ժամանակի պահանջ, ֆորմալ կրթության բացերը լրացնելու միջոց։ ավելին ...
«Եկեք խաղանք հայերեն» ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ     Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների պահպանությանը, կենսունակության պաշտպանությանն ու փոխանցմանը Լոռվա բնաշխարհին ավելին ...
    «Կանայք հանուն լավ կառավարման» ծրագիրն իրականացվում է ՀԿ Կենտրոնի կողմից: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է The BEARR Trust փոքր դրամաշնորհների շրջանակներում:   Ծրագրի նպատակն է՝ Խթանել  թիրախ համայնքներում  գենդերային հավասարակշիռ և կարիքահեն տեղական ինքնակառավարումը՝ համայնքային ավելին ...
  2020 ապրիլից ՀԿ Կենտրոնը Ոչ-առևտրյանի իրավունքի Եվրոպական կենտրոնի աջակցությամբ նոր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս, այն է՝ բարեգործության մշակույթի ուսումնասիրություն Հայաստանում որպես ՀԿ-ների այլընտրանքային ֆինանսավորման ձև։       Քաղաքականության հետազոտության շրջանակներում ՀԿ ավելին ...
Ծրագիրը նպատակ ուներ ազդակիր Ալավերդի , Օձուն, Ախթալա համայնքներում բնապահպանական խնդիրների ուղությամբ իրազեկվածության բարձրացմանը։ Ծրագրի արդյունքում՝ Ծրագրում ներգրաված երիտասարդական խմբերի կողմից գրվեցին հոդվածներ իրենց համայնքում էկոլոգիական խնդիրների մասին ծրագրի մասնակիցների կողմից ավելին ...
Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ նպաստել թիրախ համայնքում էներգաարդյունավետության մշակույթի տարածմանը։   Ծրագրի ենթանպատակներն են՝ Բարձրացնել համայնքի էնգաարդյունավետությունը, Ձևավորել էներգաարդյունավետ վարքագիծ համայնքի շահառուների մոտ։   Ծրագրի շրջանակներում ակնկալվող ավելին ...
Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ նպաստել թիրախ համայնքում էներգախնայողության մշակույթի տարածմանը։   Ծրագրի ենթանպատակներն են՝ Աջակցել թիրախ համայնքում ջեռուցման ամբողջական համակարգի ստեղծմանն ու գործարկմանը։ Աջակվել թիրախ համայքնում արդիական լուսավորության համակարգի ներդրմանը։   ավելին ...
        Ծրագրի նպատակը` Նպաստել Վանաձոր համայնքում երիտասարդների ներգրավմանը հասարակական կյանքում՝ երիտասարդական ծրագրերի առավել նպատակային և համակարգված իրականացման միջոցով։     Ծրագրի խնդիրները` Ուսումնասիրել Վանաձոր համայնքի երտասարդների կարիքները՝ նրանց շրջանում առցանց ավելին ...
Ծրագրի վերջնանպատակն է՝ անտառային ռեսուրսների և կենսական էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանումը տեղական կենսապահովման բարելավման համար:   Հիմնական նպատակը. Նպաստել Դսեղի եւ հարակից համայնքների տեղական բնակչության անտառից կախվածության նվազեցմանը ՝  էկոտուրիզմի ներուժի օգտագործման և ավելին ...
Ծրագրի  Վերջնանպատակն է խթանել պետության կողմից ոչ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրմադրվող դրամաշնորհների, նվիրատվությունների, սուբսիդիաների և պատվիրակված ծառայությունների գործընթացի մրցութային, առավել թափանցիկ մեխանիզմների ներդրումը:   Հիմնական նպատակն է հանրային ավելին ...
Ծրագրի նպատակն  նպաստել Վանաձոր քաղաքում և հարակից 4 գյուղական  համայնքներում էներգաարդյունավետության մշակույթի ձևավորմանն ու տարածմանը: Արդյունքները Վանաձոր քաղաքում ձևավորված են 10 «դպրոցական էներգաաուդիտորների ջոկատներ» Բարձրացել են 10 «դպրոցական էներգաաուդիտորների ջոկատներ»-ի 50 ավելին ...
  «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն առաջնորդությամբ ««Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» հասարակական կազմակերպության և գործընկերությամբ «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ-ի, «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ-ի հետ իրականացնում է ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն CIVICUS-ի շրջանակներում իրականացնում է հետազոտություն Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության նպաստավոր միջավայրի վերաբերյալ։   Հետազոտությունը հիմնված է «CIVICUS Քաղաքացիական մասնակցության համաշխարհային միավորման» և «Ոչ առևտրային ավելին ...
2018թ.ապրիլ  ամսին ՀԿ Կենտրոնը Համայնքների ֆինանսիստների միավորում հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Հայաստանի Հանրապետության Սպիտակի տարածաշրջանում վարչատարածքային բարեփոխումների (այսուհետ՝ համայնքների խոշորացման) վերաբերյալ։   ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն» Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման ՀԿ-ն 2018 թվականի մարտից իրականացնում   «Իրազեկ և պատասխանատու համայնք» ծրագիրը, ծրագրի գաղափարի մշակման համար հիմք է հանդիսացել ՀԿ Կենտրոնի կողմից 2017թ․-ին իրականացված ավելին ...
‘‘NGO Center’’ civil society development NGO is carrying out a project called "Community monitors" ("Strengthening Government and Civil Society Cooperation in Open Government Partnership to Improve Public Services") led by ‘‘Armavir Development Center’’ and ‘‘Integrity Action’’ NGOs, in association ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունը «Արազա» բարեգործական ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացնում է «Հայաստանում քաղաքականության մշակման միասնական կառավարման մոդել» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է «Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության ավելին ...
      "NGO Center" CSD NGO is implementing the “Civic Control” project in the framework of the small grant "Promoting Transparency and Accountability through Advanced Civil Society Participation" project implemented by Transparency International. Project goal: Promote the ավելին ...
«ՀԿ Կետնրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն իրականացնում է «Եղիր իրազեկ և պաշտպանիր քո կյանքը» ծրագիրը, որը ֆինանսավորմում է Չեխիայի դեսպանատան կողմից։   Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզի հանքարդունաբերական հիմնարկությունների կողմից իրականացվող Կորպորատիվ  Սոցիալական ավելին ...
Since February 2009, the NGO Center Civil Society Development Organization has been implementing a project aimed at creating greater awareness among youth about the essence of corruption, its short and long term impact, and the actions that youth can undertake to combat corruption. Within the ավելին ...
«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագիրը հնգամյա գործընթաց է, որի նպատակն է բարձրացնել հանրային մասնակցության աստիճանը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումներում: Ծրագիրը քաղաքացիներին տրամադրում է վստահելի տեղեկատվություն և հզորացնում քաղաքացիական ավելին ...
Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Լոռու մարզում էկո, հեծանվային և գյուղական համակցված տուրիզմի զարգացմանը՝ միջավայրի բարելավման և երիտասարդների կրթման միջոցով:   Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն են՝ 1. Տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ բարելավված միջավայր և ենթակառուցվածքներ: 1.1. Ձորագյուղ ավելին ...
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ` Ոչ առևտրային ոչ պետական կազմակերպությունների շահերի պաշտպանության նախաձեռնությունների ֆինանսավորում. դրամաշնոհրների տրամադրում,կառավարում և վերահսկում: ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 2005 – 2009թ. ընթացքում ՀԿ Կենտրոնը տրամադրել է 44 դրամաշնորհներ Լոռու, Շիրակի, Տավուշի ավելին ...
Ռեսուրսային կենտրոնը ունի տեխնիկական ռեսուրսներ, ինտերնետային կապ, ինչը թույլ է տալիս որակյալ և տարաբնույթ ծառայություններ մատուցել Ռեսուրսային կենտրոնի շահառուներին` պահանջարկին համապատասխան: Այսպես, համակարգչային ծառայություններից (Fax, print, xerox, scan) և գրադարանի ծառայություններից օգտվել ավելին ...
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ` հայրենիքից մեկնողներին և վերադարձողներին խորհրդատվությունների մատուցում, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, ԱՊՀ երկրների միգրացիոն օրենսդրության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում   ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ Ծրագիրը մեկնարկել է 2008թ. օգոստոսից: Ծրագրի ավելին ...
Field of Activity- Implementation of trainings and “Parliamentary day” event organization for community based organizations in Lori, Shirak and Tavush regions. Project framework- In the framework of the project more than 75 representatives of community based organizations in Lori, Shirak, ավելին ...
Այս ծրագրով երիտասարդները` - Կստանան գիտելիքներ կոռուպցիայի և դրա հետևանքների վերաբերյալ, - Ձեռք կբերեն հմտություններ և համարձակություն կոռուպցիոն դռսևորումների դեմ բարձրաձայնելու և պայքարելու համար, - Ձեռք կբերեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի քարոզարշավներ և միջոցառումներ պլանավորելու և ավելին ...
  Ծրագրի նպատակին հասնելու համար Հայաստանի 30 համայնքներից ընտրվել են ակտիվ երիտասարդներ, որոնք անցնելով մի շարք դասընթացներ կազմակերպված ծրագիրն իրականացնողների կողմից, վերադարձել իրենց համայքներ և ակտիվորեն սկսել են մոբիլիզանել համայքնի բնակիչներին, ստեղծել են գործընկերային ցանցեր և հանդես ավելին ...
համաժողով, 17 սեպտեմբերի, 2009թ. ք.Վանաձոր Նպատակն էր ` Նպաստել քաղաքացիական հասարակության դերակատարների ևայլ շահագրգիռ կառույցների միջև գործընկերության զարգացմանն ու փորձի փոխանակմանը`   Սույն թվականի սեպտեմբերի 17-ին §ՀԿ Կենտրոն¦ Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման ՀԿ-ն ավելին ...
2011-2012թթ-ի ընթացքում ՀԿ Կենտրոն ՔՀԶ ՀԿ-ն իրականացրեց «Աջակցություն համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվեց ՄԱԶԾ-ի կողմից՝ «Դինամիկ Հայաստան Ծրագրի» շրջանակներում։ Ծրագրի նպատակն էր՝նպաստել Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղական կառավարման և քաղաքացիական ավելին ...
“ՀԿ Կենտրոն” ՔՀԶ ՀԿ-ն, շարունակելով իր ներդրումն ունենալ Լոռու և Տավուշի մարզերի կանանց որոշումների կայացման գործընթացում ներգրամանը, սույն թվականի սեպտեմբերից իրականացնում է “Կանանց դերը և նրանց ներգրավումը որոշումների կայացման գործընթացում” ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Դեսպանատան կողմից: ավելին ...
«ՀԿ Կենտրոն»  քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ն  սույն թվականի նոյեմբերի 2-ից սկսած  “Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագրի” ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է  ծրագիրը:   2011-2012թթ  ընթացքում ՀԿ Կենտրոն ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից իրականացված «Աջակցություն համայնքային զարգացման ծրագրերի ավելին ...
2011թ. Հուլիսից “ՀԿ Կենտրոն” ՔՀԶ ՀԿ-ն համագործակցելով Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի Հայաստանյան Ներկայացուցչության հետ իրականացնում է Քաղաքացիական Հասարակության և Տեղական Ինքնակառավարման աջակցության Ծրագիրը (ՔՀՏԻԱ), որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից:   Ծրագիրի նպատակն է բարձրացնել հանրության ավելին ...
Ծրագրի նպատակն է աջակցել 41 Համայնքային երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբների /ՀԵՆԱ/ անդամների կարողությունների զարգացմանը:   Ծրագիրն իրականցվում է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ հայաստանյան ներկայացուցչության Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի ավելին ...
2012 թ-ի մարտից 2014 թ-ի փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում իրականացվում է CAUCADOC (Կովկաս Դոկումենտալ) ծրագիրը` չեխական “Մարդը Կարիքի Մեջ” (People in Need /PIN) ՀԿ-ի և Հարավային Կովկասի` “Սակդոկ ֆիլմ”  ու  Մամուլի աջակցության “Ինտերնյուս”  ՀԿ գործընկեր ավելին ...
ՀԿ Կենտրոն Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման ՀԿ-ն իրականացնում է «ՏԻՄ թափանցիկությունը երիտասարդների ուժերով» ծրագիրը: Ծրագիրն իրականացվում է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչության ֆինանսավորմամբ:   Ծրագրի  նպատակն է՝ նպաստել Վանաձորի ՏԻՄ գործունեության թափանցիկությանն ավելին ...
Ծրագիրն իրականցվում է ՀԿ Կենտրոն Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման ՀԿ-ի կողմից, ԱՄՆ դեսպանատան ֆինասավորմամբ:   Ծրագրի նպատակն է՝ խթանել Վանաձորում մասնակցային կառավարման գործընթացընորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով, ապահովելով անկողմնակալ տեղեկատվություն:   Ծրագրի նպատակն ավելին ...
Ծրագիրն իրականացվում է “ՀԿ Կենտրոն” քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերության, Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի (ՔԶՀՀ) և Ուկրաինայի “ԳՈՒՐՏ Ռեսուրս Կենտրոն”-ի կողմից` Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ:     Ծրագրի նպատակն է` ապահովել մշակութային ավելին ...
Որպես Հայաստանում ավելի քան 20 տարի շարունակ գործող քաղաքացիական հասարակության զարգացման կարևոր դերակատարներից մեկը, «ՀԿ Կենտրոնը» իր ներդրումն է ունեցել բնապահպանական ՀԿ-ների հզորացման գործում, որը բխում է իր ենթաոլորտային զարգացման ուղղություններից: Ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով արձանագրված ավելին ...
  Վանաձոր Ինֆոտունը 2011 թվականից ի վեր Լոռու մար զում ձգտում է բարձրացնել հասարակության տեղեկացվածության և մեդիագրագիտության մակարդակը: Ինֆոտունը հնարավորություն է ընձեռնում լրատվության և ինֆորմացիայի ձեռքբերման ավանդական միջոցներից անցում կատերել դեպի նոր սոցիալական մեդիա, որն ապահովում է ավելին ...
2007թ-ից` ի շնորհիվ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և Հյուսիսային Իռլանդիայի համայնքային հիմնադրամի համագործակցության Հայաստանի  5 համայնքներում, այդ թվում Վանաձորում, ստեղծվեցին Երիտասարդական Բանկ-կոմիտեներ` 5-7 հոգանոց երիտասարդական թիմեր:   Վանաձորում այդ դերը ստանձնել է «ՀԿ կենտրոն» ավելին ...
  ՀԿ կենտրոն 2012 թվականից գործարկում է «ՏԻՄ վերապատրաստման» կենտրոնը: Այն իրենից ներկայացնում է տեխնիկապես հագեցած դասընթացների սենյակ: Ծրագրի իրականացման ընթացքում կենտրոնը հյուրնկալել է  ավելի քան 11 թիրախ համայնքների ղեկավարների, աշխատակազմի և ավագանու անդամների, ընդհանուր առմամբ 200 ավելին ...
2015 թվականի Հոկտեմբեր ամսից մինչև 2017 թվականի Մայիս ամիսը ՀԿ Կենտրոնը իրականացրել է «Հեծանվային եւ գյուղական համակցված միջսահմանային զբոսաշրջությունը, որպես միջսահմանային համագործակցության խթանման նորարարական մոտեցում» ծրագիրը: Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ նպաստել հեծանվային եւ գյուղական ավելին ...
2016 թվականի Նոյեմբերից ՀԿ Կենտրոնը, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացնում է «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել տարածաշրջանային քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հզորացմանը՝ կայունության և ավելին ...

Վերջին նորություններ