Դոնորներ

 • Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Ինկ. Հայաստան
 • – ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
 • Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ
 • Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ
 • ԱՄՆ դեսպանատուն
 • Եվրոպական համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության
 • Կրթության զարգացման կոնտրոն
 • Եվրոմիություն
 • Հայկական Կարիտաս
 • Գերմանիայի Միաջազգային Համագործակցության Ընկերություն (ԳՄՀԸ
 • Հենրիխ Բոյել Հիմնադրամ
 • Մարդը Կարիքի Մեջ ՀԿ
 • ՄԱԶԾ/ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների ծրագիր
 • ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն

Մեր գործընկերները

 • Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ
 • Գործըներություն և ուսուցում ՀԿ
 • Մեդիա Նախաձեռնությունների կենտրոն
 • Դեպի Հայք հիմնադրամ
 • Խաղաղության կորպուս Հայաստան
 • Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն
 • ԳՈՒՐՏ ռեսուրս կենտրոն
 • Արեւելյան Գործընկերության Տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրերի, Հայաստան - Վրաստան Տարածաշրջանային Համագործակցության ծրագիր
 • Դիլնեթ Սերվիս Կրթական ՀԿ
 • Կովկասի զբոսաշրջության միջազգային կենտրոն
 • Կանանց եվ երեխաների իրավունքների աջակցության կենտրոն