Մեր խորհուրդը

«ՀԿ Կենտրոնն» իր գործունեությունը մեկնարկել է 1994թ. որպես Ամերիկայի հայկական համագումարի ծրագիր:
2005թ.-ին գրանցվելով որպես քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպություն, «ՀԿ Կենտրոնը» շարունակում է կատարել իր հանձնառությունը: Այսօր «ՀԿ Կենտրոնը» ներկայանում է հանրությանը որպես քաղաքացիական հասարակության կառույցների գործունեությանն առնչվող գիտելիքի, տեղեկատվության, փորձի և այլ կարողությունների շտեմարան:

Ակնհայտ է, որ քաղաքացիական հասարակության (ՔՀ) ձեռքբերումներն այսօր առավել ընդգրկուն են:  ՔՀ ծավալուն դերակատարությունը թելադրված է նաև մերօրյա բազմաբնույթ մարտահրավերներով, որոնց արձագանքելու ջանքերն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով «ՀԿ Կենտրոնը» իր ներդրումն է կատարում ՔՀ կառույցների զարգացման գործում` կրթական, խորհրդատվական, հետազոտական, տեղեկատվական և կարողությունների զարգացման ծառայություններով և ծրագրերով: Մենք հավատում ենք, որ քաղաքացիների նպատակային և բանիմաց հանձնառությունը մեր հասարակության բարօրությանը նպաստող հիմնարար գործոն է:

Բարի կամքի հիմքով մասնակցությունն ու պատասխանատվությունը՝ հանուն անհատի և ընդհանուր բարօրության ՀԿ Կենտրոնի տեսլականի ոգին ու շունչն են:  

Կազմակերպության առաքելությունն է՝ 

Սատարել քաղաղացու մասնակցությունը երկրի զարգացման գործընթացներում՝ կարողությունների համալիր և շարունակական ընդլայնման միջոցով։

Խնդիրներն են՝

• Խթանել քաղաքացու և քաղաքացիական հասարակության կառույցների/խմբերի մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացում:

• Աջակցել սոցիալական գործընկերություն հաստատմանը:

• Խթանել քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործընթացները: 

• Աջակցել քաղաքացու և քաղաքացիական հասարակության կառույցների/խմբերի կարողությունների զարգացմանը:

Իր առջև դրված նպատակն իրականացնելու համար ՀԿ Կենտրոնը մի կողմից աշխատում է հզորացնելու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կազմակերպչական և ինստիտուցիոնալ կարողությունները, մյուս կողմից նպաստում է վերջինիս կայունությանը ոլորտում: 

2005 թ. «ՀԿ Կենտրոնը» անցել է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի կողմից իրականացվող «Կազմակերպության սերտիֆիկացման գործընթացը» և արդյունքում ստացել «Ինստիտուցիոնալ զարգացման սերտիֆիկացում»: 

Վկայագիրը հաստատում է, որ ՀԿ Կենտրոնը համապատասխանում է ընդունված պահանջներին հետևյալ ոլորտներում՝

1. Կառավարում և ռազմավարական կառավարում,

2. Ֆինանսական կայունություն,

3. Արտաքին հարաբերություններ,

4. Ծառայությունների զարգացում, կառավարման և որակի վերահսկում,

5. Մարդկային և նյութական ռեսուրսներ,

6. Կառավարում:

ՀԿ Կենտրոնը Հայաստանում համարվում է ՔՀԿ-ների և նրանց գործընկեր կազմակերպությունների համար առաջատար ծառայություններ մատուցողներից մեկը:

Մեր ծառայությունները ներառում են `
• բարձր որակի, արդյունավետ ուսուցման և խորհրդատվության իրականացում կազմակերպչական կառավարման և կարողությունների զարգացման, մոնիտորինգի և գնահատման, ռազմավարական պլանավորման, շահերի պաշտպանության, նախագծերի մշակման և կառավարման, ֆինանսական կառավարման և կայունության, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում 
• դրամաշնորհների տրամադրում և կառավարում, այդ թվում ընտրության գործընթացի կազմակերպում, բյուջեի կառավարում, ծրագրի իրականացման մոնիտորինգ, ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն:
• որակական և քանակական հետազոտություններ և վերլուծություններ, ինչպիսիք են կարիքի գնահատումները, ծրագրերի գնահատում և քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ հետազոտություններ, ներառյալ հարցաթերթի մշակումը և փորձարկումը, հարցազրույցների անցկացումը, նախնական և ավարտական տվյալների վերլուծությունը, հաշվետվությունները և առաջարկությունները
• ինստիտուցիոնալ կարողությունների և շահերի պաշտպանության գնահատու՝ հետագա զարգացման պլանավորման և խորհրդատվության հետ միասին
• հանդիպումների, սեմինարների, կոնֆերանսների, կլոր սեղանների քննարկումների կազմակերպման, նյութատեխնիկական և վարման ծառայություններ (օրինակ` թիմի ձևավորման, մտքերի գրոհի և որոշումների ընդունմանն ուղղված գործողություններ)
• ՀԿ-ների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, գրադարանի և այլ տեղեկատվական ծառայությունների մատչելիություն

Կազմակերպության շահառուներն են ոչ առևտրային կազմակերպությունները, համայնքահեն կազմակերպությունները, քաղաքացիների խմբերը և քաղաքացիական հասարակության այլ կառույցներ: ՀԿ Կենտրոնի ծառայություններից օգտվող կազմակերպությունների թիվը գերազանցում է 1000-ը:

  

Մեր խորհուրդը

ՀԿ Կենտրոնի Ռազմավարության թարմացված տարբերակը հասանելի կլինի շուտով:

Մեր խորհուրդը

Կազմակերպության գերագույն մարմին է հանդիսանում կազմակերպության խորհուրդը: Կազմակերպությունը ունի 4 ստորաբաժանումներ, որոնցում ներգրավված են համապատասխան ոլորտի պատասխանատուները:

Դրամաշնորհների Վերահսկման և կառավարման բաժնում ընդգրկված են կազմակերպւթյան Դրամաշնորհների ղեկավարը, Շահերի պաշտպանության մասնագետը, Վերահսկման և գնահատման մասնագետը, որը կրում է պատասխանատվություն ՀԿ կենտրոնի կողմից կառավարվող դրամաշնորհների իրականացման ընթացքի վերահսկման և գնահատման համար:

Վերահսկման և գանհատման բաժնում ներառված են ՀԿ կենտրոնի կողմից իրականացվող ծրագերի ղեկավարները, կազմակերպության համակարգողը, կազմակերպության վերահսկման և գնահատման մասնագետը, որը իրկանացնում է ՀԿ Կենտրոնի կողմից իրականացվող ծրագերի վերահսկում և գնահատում:

Ծրագրերի կառավարման բաժնում ներգրավված են ՀԿ կենտրոնի կողմից իրականացվող ծրագերի աշխատակազմը, կազմակերպության հաշվապահը:

Վարչական և ֆինանսկան կառավարման բաժնում ներգրավված են կազմակերպության համակարգողը, կազմակերպության գլխավոր հաշվապահը, գանձապահը:

Մարգարիտ Փիլիպոսյան

Մարգարիտ Փիլիպոսյանը միացել է ՀԿ Կենտրոնին 1995 թվականի հունվարի 9-ին։ 1999-2005  թթ-ին եղել է Ամերիկայի Հայկական Հհամագումարի ՀԿ Կենտրոնի տնօրեն։ 2005-2015 թվականներին զբաղեցրել է «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի նախագահի պաշտոնը։ 2015 թվականից ՀԿ Կենտրոնի խորհրդի անդամ է։

Սովորել է Բրյուսովի անվան ռուս և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտում։

Margarit Piliposyan – BOD member

Margarit Piliposyan is the Deputy Country Director of the Fund for Armenian Relief. Previously she was the director of the ‘NGOCenter’ civil society development NGO and the Head of the Training and ResourceCenterof the Armenian Assembly of America. She is a member of the International Program Evaluation Network and a Board member of several NGOs. Since 1995 she has been a Director/Coordinator/Advisor of different Programs. She has participated in different Trainings and Seminars. In 1992 she took internship inUSA, Economic Development Program of Institute of Soviet American Initiatives.  In 1994 she won Cochran Fellowship Program, USDA, and Washington. She graduated from Yerevan State Pedagogical Institute of Russian and Foreign Languages, after V. Brusov.

Արսեն Պապոյան

Արսեն Պապոյանը ՀԿ Կենտրոնին միացել է 1998թ.-ին: Աշխատել է ՀԿ կենտրոնում որպես Գյումրու մասնաճյուղի հաշվապահ/դասընթացների կազմակերպիչ, այնուհետև՝ 2004-2005 թվականներին որպես Դրամաշնորհային ծրագրերի մենեջեր: Սկսած 2012 թվականին ընգրկվել է ՀԿ Կենտրոնի վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմում։ 

2017 թվականից ՀԿ Կենտրոնի խորհրդի անդամ է:

Արսեն Պապոյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, հանդիսանում է որակավորված աուդիտոր և հանրային հատվածի ներքին աուդիտոր: Նա Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի անդամ է:      

 

Gayane Martirosyan - BOD member

Ms. Gayane Martirosyan has more than twelve years’ experience in designing, implementing, and evaluating USAID-funded civil society and governance programs in Armenia and internationally. Her core technical skills include advocacy capacity building, youth-focused development programming; institutional assessment and organizational capacity building; project monitoring and evaluation; grants management; public policy research, formulation and implementation. Ms. Martirosyan has in-depth technical knowledge of project cycle management. Ms. Martirosyan has supported capacity building and advocacy efforts among civil society organizations (CSOs) in Armenia by conducting research assessments on the state of civil society, as well as leading civil society involvement in reform efforts. Over the years, Ms. Martirosyan’s technical expertise and skills have been leveraged by Counterpart International not only in Armenia but also its programs in Afghanistan, Bangladesh and Kazakhstan. She has received Hubert Humphrey fellowship to study Public Policy in the United States. She is an International Programs Evaluation Network member. Her current employment is with World Vision Armenia as Tavush marz Development Manager. Ms. Martirosyan is fluent in Armenian, English and Russian.

Մեր խորհուրդը

Մեր խորհուրդը

Բախշիկ Հարությունյան

Բախշիկ Հարությունյանը «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ին միացել 2021 թ-ի նոյեմբեր ամսից, որպես «TAAP-թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» ծրագրի օգնական։  Նա աշխատել է ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքապետարանում, որպես առաջատար մասնագետ- հաշվապահ։  2016 թ․-ից ՀԿ Կենտրոնի Վանաձոր ԻնֆոՏան կամավոր է եղել և մասնակցել է ՀԿ Կենտրոնի կազմակերպած կարողությունների զարգացման դասընթացների։  Բախշիկը հանդիասնում է Տեղական Ժողովրդավարության Դպրոց ԿՀ-ի մարզային խորհրդի անդամ։ 

Արփինե Հակոբյան

Արփինե Հակոբյանն ունի 20 տարվա մասնագիտական ​​կառավարման փորձ շահույթ չհետապնդող հատվածում: Նա ՀԿ Կենտրոնին միացել է 2002 թ-ից ։ 2015 թ-ից հանդիսանում է ՀԿ կենտրոնի նախագահ։ Նա ցուցաբերել է արդյունավետ հաղորդակցության եւ ղեկավարման հմտություններ որպես գործադիր, դասավանդող եւ խորհրդատու: Նա հանդիսանում է արհեստավաժ, նվիրված, մտավոր և մոտիվացնող առաջնորդ, որը կարողանում է ձևավորել համագործակցող և նվիրված թիմ։

Արփինե Հակոբյանը սոցիալական գիտությունների որակյալ մասնագետ է : Որպես սոցիոլոգ եւ արհեստավարժ հետազոտող, նա նախագծել և իրականացրել է ինչպես հետազոտական աշխատանքներ, այնպես էլ մի շարք միջազգային ծրագրերի ազդեցության գնահատումներ։

Որպես վկայագրված դասընթացավար, ունի ավելին քան 15 տարվա աշխատանքային փորձ ոչ ֆորմալ կրթության տրամադրման ոլորտում: Դասավանդման ոլորտները ներառում են կարիքների գնահատմում եւ հետազոտություն, ծրագրերի պլանավորում և նախագծում, տրամաբանական հենքի մշակում, դրամահավաք, սոցիալական աշխատանք, մոնիտորինգ եւ գնահատում, համայնքների մոբիլիզացում, կառավարում և այլն։

Արփինե Հակոբյանը իր ներդրումն ունի նաև քաղաքացիական հասարակության կայացմանը ակադեմիական կրթության համատեքստում՝ դասավանդելով ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Հանրային կառավաում բաժնում «Ոչ պետական հատվածի կազմակերպություններ  և  կառավարում»:

Նա 2019-2021թթ․ նախագահել է Հայաստանի ՔՀԿ հակակոռուպցիոն կոալիցիայում։

Սյուզան Հովսեփյան

Սյուզան Հովսեփյանը ՀԿ ոլորտում գործունեություն է ծավալում ավելի քան 12 տարի: Նա միացել է ՀԿ Կենտրոնի թիմին 2011 թ-ին`  որպես Դրամաշնորհների ղեկավար: Սյուզանը վերահսկել է ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերը, դրամաշնորհային ծրագրեր իրականացնող համայնքների և համայնքային խմբերի կողմից ներկայացվող ֆինանսական փաստաթղթերը, կատարել փոխանցումները և կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները: Նա իրականացնում է բանկային գործարքները, կատարում գանձապահի պարտականությունները: Ներկայումս Սյուզանը համակարգում է «Հայաստանում քաղաքականության մշակման միասնական կառավարման մոդել» և «Կառավարության և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ` հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման» ծրագրերը: Սյուզանն ավարտել է Վանաձորի Պետական մանկավարժական ինստիտուտը` ստանալով քիմիկ-էկոլոգի որակավորում:  

Քրիստինե Ղևոնդյան

Քրիստինե Ղևոնդյանի «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ում աշխատում է 2012 թվականի հունվար ամսից որպես գլխավոր հաշվապահ: Քրիստինեն կատարում է կազմակերպության հաշվապահական հաշվառում և ծրագրային ֆինանսական հաշվառում:Հանդիսանում է Հայաստանի Հաշվապահների և Աուդիտորների Ասոցիացիայի (ՀՀԱԱ) լիիրավ անդամ, ունի աուդիտի որակավորում, ինչպես նաև ստացել է կառավարման բաժնի մագիստրոսի որակավորում:

Նա հանդիսանում է «Բալանս» հաշվապահական կենտրոնի հիմնադիր-տնօրեն։

Վահե Խաչիկյան

Վահե Խաչիկյանը միացել է «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի թիմին 2017թ․-ի հունիսին` որպես «Վանաձոր ԻնֆոՏուն» ծրագրի համակարգող: Նա այժմ կազմակերպությունում զբաղվում է ծրագրերի և հասարակության հետ կապերի (PR) ղեկավարմամբ։

Վահեն 2015թ․-ից Վանաձոր ԻնֆոՏան կամավոր է եղել և մասնակցել է ՀԿ Կենտրոնի կազմակերպած կարողությունների զարգացամն դասընթացների։ Վահեն 2010 թվականից ծավալում է հասարակական գործունեություն և զբաղվում երիտասարդական աշխատանքով՝ նպաստելով բազմաթիվ երիտասարդների անհատական զարգացմանն կայացմանը։ Նա ներգրավված է տարբեր կազմակերպություններում, որպես դասընթացավար և աջակցում է երիտասարդների, կանանց ու տարբեր խմբերի զարգացմանն ու ներառմանը հասարակական կյանքում։

Վահեն ներկայացրել և ներկայացում է ՀԿ Կենտրոնը տարբեր պետական, համայնքային և մասնավոր կազմակերպություններում ու խորհրդակցական մարմիններում։ Նա ավարտել է Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջի մենեջմենթ/կառավարում բաժինը, ստացել է մենեջերի որակավորում։ Այժմ սովորում է Եվրասիա միջազգային համալսարանում։

Մեր խորհուրդը

Հիմնադրվել է 1994թ:

ՀԿ կենտրոնի նպատակն է ժողովրդավարության կայացումը`քաղաքացիական հասարակության զարգացմամբ:

Խնդիրներն են.

- խթանել քաղաքացիական մասնակցությունը,

- աջակցել սոցիալական արդարության հաստատմանը` ռեսուրսների հասանելիության ապահովմամբ,

- աջակցել քաղաքացիական հասարակության դինամիկայի ուսումնասիրությանն ուղղված գիտահետազոտական աշխատանքներին

- աջակցել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը հակակոռուպցիոն գործընթացներին:

Կազմակերպության շահառուներն են ոչ առևտրային կազմակերպությունները, համայնքահեն կազմակերպությունները, քաղաքացիների խմբերը և քաղաքացիական հասարակության այլ տարրեր/կառույցներ: ՀԿ կենտրոնի ծառայություններից օգտվող  կազմակերպությունների թիվը գերազանցում է 1000-ը:

ՀԿ կենտրոնը շահառուներին մատուցում է հետևյալ ծառայությունները. ուսուցում, տեխնիկական աջակցություն/խորհրդատվություն, դրամաշնորհների հատկացում, տեղեկատվություն, հաղորդակցության միջոցներից օգտվելու հնարավորություն և այլն:

 

 

 

Համառոտ պատմական ակնարկ և ընթացիկ գործունեություն

«ՀԿ կենտրոնի» գործունեությունը մեկնարկել է 1994թ. որպես Ամերիկայի հայկական համագումարի ծրագիր:

 

2005թ.-ին գրանցվելով որպես քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպություն, «ՀԿ կենտրոնը» շարունակում է կատարել իր հանձնառությունը: Այսօր «ՀԿ կենտրոնը» ներկայանում է հանրությանը որպես քաղաքացիական հասարակության կառույցների գործունեությանն առնչվող գիտելիքի, տեղեկատվության, փորձի և այլ կարողությունների շտեմարան:

 

«ՀԿ կենտրոնի» գործունեությանը աջակցում են ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը, Եվրասիա Համագործակցության հիմնադրամը/Հայաստան, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի Հայաստանյան ներկայացուցչությունը, «Կասալս ենդ Ասոշիեյթս» Ինք. ընկերությունը, Ամերիկայի հայկական համագումարը, Կրթության Զարգացման Կենտրոնը, Եվրոպական համագործակցության հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության և այլն:

 

«ՀԿ կենտրոնը» գործակցում է բազմաթիվ տեղական և միջազգային կառույցների, անդամկցում է «Կանայք հանուն խաղաղության» հարավկովկասյան ցանցին, Գենդերային հավասարության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովին, «Կանանց նկատմամբ բռնությունների դեմ պայքար» ազգային քարոզարշավի կառավարական աշխատանքային խմբին,   Համաշխարհային համագործակցություն ընդդեմ զինված հակամարտությունների աշխատանքային խմբի անդամկցում և համադասում է «Ընդդեմ Գենդերային Բռնության 16-օրյակ» ցանցի աշխատանքները:

 

Մեր կազմակերպության համախոհների շարքում են տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպություններ, ԶԼՄ-ներ, մարզային և ՏԻՄ կառույցներ: Կազմակերպությունը հանդիսանում է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ կազմակերպության Հայաստանյան գրասնեյակի համագործակիցը հյուսիային տարածաշրջանում` քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագրի շջանակներում: Նույն ծրագրի շրջանակներում մեր կազմակերպությունը արդեն երեք տարի է հանդիսանում է Գործընկերույթյուն և ՈՒսուցում (Գործիսում) և Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման և Համագործակցության Հիմնադրամի (Երևան) գործընկեր:

 

Կազմակերպության անդամները հանդիսանում է Հայաստանի դասավանդողների խմբի անդամներ, խմբում ներգրավված են Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերի ներկայացուցիչներ: Նման ներգրավվածությունը հնարավորություն է տալիս ունենալ լայն տեղեկատվական և մասնագիտական ցանց, որը ընդարձակում է մեր կազմակերպության աշխարհագրական հասանելության հնարավորությունները:

 

ՀԿ Կենտրոնը հանդիսանում է Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամի գործընկեր հյուսիսային տարածաշրջանում: Այս համագործակցության շրջանակներում կազմակերպությունը անդամակցում է Ռեսուրսային Կենտրոնների Հայսատանյան ցանցին, Միգրացիայի ռեսուրսային Կենտրոնների ցանցին և Երիտասարդական Բանկերի Հայաստանյան ցանցից: Ռեսուրսային Կենտրոնների ցանցը կրում է ֆորմալ բնույթ և գործում է մշակված կանոնակարգի հիման վրա` հստակ գործողությունների պլանով:

 

Կազմակերպությունը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես փախստականների և ներքին տեղահանվածների կովկասյան ՀԿ-ների ցանցի համակարգող: Ցանցը ներգրավում է ավելի քան 60 ՀԿ-ներ Հարավային Կովկասից և Հարավային Ռուսաստանի տարածաշրջանից: Ավելին, ՀԿ Հայաստանում, ինչպես նաև Կովկասյան տարածաշրջաններում գենդերային հարցերով զբաղվող առաջատար կազմակերպություն է, որը ներգրավված է մի շարք ցանցերում և կոալիցիաներում:

 

Կազմակերպության մի քանի անդամ անդամակցում են IPEN –ին, ինչը հնարավորություն է տալիս ծրագերի գնահատման և վերահսկամն բնագավառում ծանոթանանալ ժամանակակաից մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև ներկայացնել ՀԿ կենտրոնի ունենած փորձն այդ բնագավառում: IPEN-ին անդամակցում են հետսովետական տարածքի ավելին քան 100 հասարակական կազմակերպությունների գնահատման և վերահսկման մասնագետներ:Իր գործունեության վողջ ընթացքում ՀԿ կենտրոնի ծրագրերին մասնակցել են և ծառայություններից օգտվել են ավեին քան 1000 ՀԿ-ներ Հայաստանում, Տաջիկստանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում և այլ երկրներում:

 

1997-ից ի վեր ՀԿ կենտրոնը դասընթացներ և խորհրդատվություն է իրականացրել քարոզչության և հանրային քաղաքականության քարոզչության հարցերով, ինչպես նաև մրցութային կարգով հատկացրել մի շարք դրամաշնորհային ծրագրեր այն ոչ առևտրային կազմակերպություններին, որոնք կոչված են ներգործել որոշումների կայացման համակարգերին:

 

2005 թ. "ՀԿ Կենտրոն"ը անցավ "Կազմակերպական վավերացման գործընթաց"` իրականացվող Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի կողմից և արդյունքում ստացավ "Ինստիտուցիոնալ զարգացման վկայագիր": Վկայականը հավաստում է, որ "ՀԿ Կենտրոնը" համապատասխանում է ընդունված պահանջներին հետևյալ 6 ոլորտներում;

 

1. Կառավարում և ռազմավարական ղեկավարում

2. Ֆինանսական կայունություն

3. Արտաքին կապեր/հաղորդակցություն

4. Ծառայությունների զարգացում, կառավարում և որակի ապահովում

5. Մարդկային և նյութական ռեսուրսներ

6. Կառավարում 

Վերջին նորություններ