Աջակցություն դրամաշնորհների կառավարման գործընթացին կանանց հզորացման համար

29.07.2020

 

 

ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակը, շարունակաբար աշխատելով կանանց քաղաքական հզորացման ոլորտում, խթանում է կանանց առաջնորդության առաջխաղացումը և տեղական իշխանություններին՝ տեղական որոշումների կայացման և զարգացման գործընթացներում:

 

Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից  ֆինանսավորվող «Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավումը Հայաստանում» ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ՄԱԶԾ-ն և GIZ-ը միավորել են  իրենց ջանքերը կանանց առաջնորդության զարգացման, համատեղ մոտեցման և արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ:

Երկկողմանի մոտեցման կիրառմամբ տեղական մակարդակում կին առաջնորդները

1) կամրապնդեն իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները համայնքի զարգացման և առաջնորդության, ժողովրդավարության, նախագծերի մշակման և ֆոնդհայթայթման ոլորտներում, ինչպես նաև

2) կբարձրացնեն իրենց առաջնորդության ներուժը փոքր-դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման միջոցով:

 

 

Փոքր դրամաշնորհների կառավարման բաղադրիչը կիրականացվի ՀԿ Կենտրոնի կողմից, որն ունի ավելի քան քսան տարիների փորձ համապատասխան ոլորտում:

 

Ծրագրի նպատակն է՝  կազմակերպել և իրականացնել դրամաշնորհների կառավարում Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) կողմից իրականացվող «Լավ կառավարում հանուն տեղական զարգացման Հարավային Կովկասում» ծրագրի  և ՄԱԶԾ-ի շահառուների համար՝ ի նպաստ կանանց հզորացմանը, քաղաքացիների մասնակցությանը, տվյալների վրա հիմնված պլանավորմանը, թափանցիկությանն ու հաշվետվողականությանը Հայաստանի տարբեր մարզերում:

 

 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում կազմակերպվելու են կողմնորոշիչ հանդիպումներ ծրագրի շահառու կանանց հետ, վերջիններիս կտրամադրվի փորձագիտական աջակցություն, արդյունքում կմշակվեն թվով 20 դրամաշնորհային ծրագրեր:

Ծրագրերը կստանան ֆինանսական աջակցություն ևկիրականացվեն համայնքներում՝ վերջիններիս տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ներգրավված կանանց կողմից:

Ծրագրերի իրականացման ողջ ընթացքը կվերահսկվի, կպատրաստվեն ավարտական զեկույցներ և հաշվետվություններ, որոնք կհրապարակվեն համապատասխան համայնքապետարանների կայքերում և սոցիալական էջերում, կպատրաստվի տեղեկագիր, որը կտարածվի բոլոր շահագրգիռների շրջանում:

Իրականացվելիք ծրագրերի ձեռքբերումները, մարտահրավերներն ու քաղած դասերը ներկայացնելու, փորձի փոխանակման և ծրագրի ամփոփման նպատակով կկազմակերպվի եզրափակիչ միջոցառում:

 

 

 

«Աջակցություն դրամաշնորհների կառավարման գործընթացին կանանց հզորացման համար» ծրագիրն իրականացվում է ՀԿ Կենտրոնի կողմից՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) կողմից իրականացվող «Լավ կառավարում հանուն տեղական զարգացման Հարավային Կովկասում» ծրագրի և ՄԱԿի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) աջակցությամբ՝ Շվեյցարիայի և Գերմանիայի կառավարությունների կողմից համաֆինանսավորվող «Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավումը Հայաստանում» ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում:

 

Վերջին նորություններ